Profiel VWO

Economie & Maatschappij

Tijdens deze studie leer je hoe men de gezondheid van mensen kan verbeteren door betere communicatie, management en beïnvloeding van de leefomgeving. Door de biologische, medische, psychologische en sociale vakken doe je kennis op van de gezonde mens en van de factoren die de (volks)gezondheid bedreigen of bevorderen.

Studieduur

Na de bachelor doen de meeste studenten de volgende masters: Master Health Education & Promotion; Master Communication, Health and Life Sciences en Master Nutrition & Health.

Ingangseisen

Alle 4 de profielen geven toegang: Natuur & Techniek; Natuur & Gezondheid; Economie & Maatschappij en Cultuur & Maatschappij met wiskunde A of B.

Studiestad

Deze bachelor kun je aan de universiteit van Wageningen volgen.

Tijdens deze studie leer je hoe men de gezondheid van mensen kan verbeteren door betere communicatie, management en beïnvloeding van de leefomgeving. Door de biologische, medische, psychologische en sociale vakken doe je kennis op van de gezonde mens en van de factoren die de (volks)gezondheid bedreigen of bevorderen.

Studieduur

Na de bachelor doen de meeste studenten de volgende masters: Master Health Education & Promotion; Master Communication, Health and Life Sciences en Master Nutrition & Health.

Ingangseisen

Alle 4 de profielen geven toegang: Natuur & Techniek; Natuur & Gezondheid; Economie & Maatschappij en Cultuur & Maatschappij met wiskunde A of B.

Studiestad

Deze bachelor kun je aan de universiteit van Wageningen volgen.

Tijdens deze studie ontdek je het effect van geneesmiddelen op mensen en dieren en je leert hoe genetica en celbiologische processen in elkaar zitten. Daarvoor heb je inzicht nodig in de werking van geneesmiddelen en van het menselijk lichaam, daarom is de studie een combinatie van scheikunde, geneeskunde en biologie.

Studieduur

De bachelor duurt 3 jaar. De meeste studenten kiezen dan voor de volgende masters: Master Bio-Pharmaceutical Sciences, Farmacie en Biomedical Sciences.

Ingangseisen

3 van de 4 profielen op VWO-niveau geven toegang. Soms moet je een extra vak erbij hebben: Natuur & Techniek met biologie; Natuur & Gezondheid en Economie & Maatschappij met natuurkunde, biologie en scheikunde.

Studiestad

De bachelor kun je doen aan de universiteit van Leiden

De studie Science of Physiotherapy bestaat voor de helft uit zelfstudie, kwart praktijk en kwart theorie. Er wordt gekeken naar maatschappelijke problemen met een fysiotherapeutische en wetenschappelijke blik.

Studieduur

Na drie jaar heb je een bachelor diploma en na vier jaar een master diploma.

Ingangseisen

Met alle VWO-profielen heb je toegang tot deze studie.

Studiestad

Deze studie wordt gegeven aan een particuliere instelling in Amersfoort.

Met de studie European Public Health ben je de brug tussen Gezondheidswetenschappen en de wetten die gemaakt worden op het gebied van gezondheidszorg op nationaal, Europees en internationaal niveau. Ook de caraibische eilanden hebben hier baat bij als er naar de bestaande gezondheidswetten gekeken moeten worden of nieuwe gemaakt worden

Studieduur

De bachelor duurt 3 jaar. Na de bachelor kiezen de meeste studenten voor de masters: Master Healthcare Policy, Innovation & Management, Global health en Master Health Education & Promotion.

Ingangseisen

Met alle 4 de VWO-profielen: Natuur & Techniek; Natuur & Gezondheid; Economie & Maatschappij en Cultuur & Maatschappij heb je toegang tot deze bachelor.

Studiestad

De bachelor kun je doen in Maastricht.

Bij deze studie leer je wat een chemische stof doet in een levend organisme, bijvoorbeeld een zieke patiënt. Je richt je op het ontwikkelen, verwerken en produceren van geneesmiddelen.

Studieduur

De bachelor duurt 3 jaar. Daarna kiezen de meeste studenten voor de masters: Drug Discovery and Safety en Chemistry.

Ingangseisen

De profielen Natuur & Techniek; Natuur & Gezondheid met natuurkunde; Economie & Maatschappij met natuurkunde en scheikunde en Cultuur & Maatschappij met natuurkunde, scheikunde en Wiskunde B of A geven toegang tot de bachelor.

Studiestad

De bachelor kan je aan de Vrije Universiteit van Amsterdam doen.

Bij de studie Farmacie staan de geneesmiddelen en de patiënt centraal. de studie ligt op de grenslijn van biologie, biomedische wetenschappen, scheikunde en geneeskunde. Tijdens de studie leer je zelfstandig onderzoek te doen en de wetten kennen op het gebied van geneesmiddelen.

Studieduur

De bachelor duurt 3 jaar. Je bent dan nog geen apotheker. Die word je na 3-jarige master Farmacie.

Ingangseisen

De profielen Natuur & Techniek; Natuur & Gezondheid met natuurkunde; Economie & Maatschappij met natuurkunde en scheikunde en Cultuur & Maatschappij met natuurkunde, scheikunde en Wiskunde B of A geven toegang tot de bachelor.

Studiestad

Deze studie kun je volgen in Groningen en Utrecht. In Utrecht geldt een Numerus fixus voor toelating tot deze studie.

Met deze studie probeer je de gezondheid van de mens te verbeteren door betere communicatie, management en beïnvloeding van de leefomgeving. Tijdens de studie krijg je vakken op het gebied van biologie, psychologie, sociale en medische kennis. Je leert wat een gezonde mens is en wat deze gezondheid bedreigt of bevordert.

Studieduur

De bachelor duurt 3 jaar. Je kunt er dan voor kiezen om meteen aan het werk te gaan of een master te volgen. De meeste studenten kiezen de vervolg master Health Science.

Ingangseisen

De profielen Natuur & Techniek met het vak biologie; Natuur & Gezondheid en Economie & Maatschappij met vakken biologie en scheikunde geven toegang tot de bachelor.

Studiestad

De bachelor Gezondheid & Leven kun je aan de Vrije Universiteit in Amsterdam studeren. Klik op Amsterdam en lees wat mede Caraïbische eilanders vinden van hun studiestad.

De bachelor studie Gezondheidswetenschappen is gericht op gezondheid, gezondheidsproblemen en de gezondheidszorg. Je doet kennis op van de organisatie van de gezondheidzorg door de vakken organisatiekunde, economische, sociaal-medische en juridische vakken. Er wordt veel aandacht besteed aan beleid en management in de gezondheidszorg.

Studieduur

Na de bachelor van drie jaar kiezen de meeste studenten voor de master Health Science.

Ingangseisen

Je hebt met alle 4 de profielen: Cultuur & Maatschappij; Economie & Maatschappij; Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek toegang tot de bachelor.

Studiestad

Gezondheids-wetenschappen kan je aan de Vrije Universiteit in Amsterdam studeren en de universiteiten van Rotterdam, Twente en Maastricht.

De bachelorstudie medische natuurwetenschappen houdt zich bezig met het meten aan de mens. Voor medisch onderzoek leer je omgaan met geavanceerde fysische, chemische en mathematische technieken en informatiseringstechnieken.

Studieduur

De bachelor studie duurt 3 jaar. Na deze bachelor kiezen studenten vooral voor de master Medical Natural Science.

Ingangseisen

Je hebt toegang tot deze studie met de profielen Cultuur & Maatschappij met natuurkunde, scheikunde en wiskunde B; Economie & Maatschappij met natuurkunde, scheikunde en wiskunde B; Natuur & Gezondheid met natuurkunde en wiskunde B en ook de profiel Natuur & Techniek geeft toegang.

Studiestad

Deze studie kan aan de Vrije Universiteit in Amsterdam volgen.

Voeding & Gezondheid is een universitaire bachelor studie die het effect van voeding op de gezondheid van de mens bestudeerd. Tijdens de studie is er aandacht voor interactie genen en voeding, samenstelling van voedingsmiddelen en het effect van voedingsmiddelen op het menselijk lichaam. Daarnaast is er aandacht voor de sociale en culturele factoren van het menselijke voedingsgedrag.

Studieduur

De bachelor duurt 3 jaar, daarna kiezen de meeste studenten voor één van de volgende drie masters: Nutrition & Health; Communication, health & life en Food safety.

Ingangseisen

De volgende profielen geven toegang tot deze studie: Natuur & Techniek; Natuur & Gezondheid; Economie & Maatschappij met biologie & scheikunde; Cultuur & Maatschappij met biologie & scheikunde.

Studiestad

Deze studie kan in Nederland alleen aan de Wageningen universiteit gevolgd worden..