Profiel VWO

Natuur & Gezondheid

Tijdens de studie Biomedical Sciences doe je kennis op over bacteriën, virussen, lichaamsvreemde stoffen en erfelijke eigenschappen. Je leert wat hun invloed is op de werking van fundamentele processen in organen en organismen en wat voor storingen ze kunnen veroorzaken.

Studieduur

De bachelor duurt 3 jaar en daarna stromen de meeste studenten door naar de master Biomedical Sciences.

Ingangseisen

De bachelor is toegankelijk met de profielen Natuur & Gezondheid met het vak natuurkunde en Natuur & Techniek met biologie.

Studiestad

Deze studie kan je volgen aan de universiteiten in de steden: Leiden, Utrecht, Amsterdam (beide universiteiten) en Maastricht.

Tijdens deze studie ontdek je het effect van geneesmiddelen op mensen en dieren en je leert hoe genetica en celbiologische processen in elkaar zitten. Daarvoor heb je inzicht nodig in de werking van geneesmiddelen en van het menselijk lichaam, daarom is de studie een combinatie van scheikunde, geneeskunde en biologie.

Studieduur

De bachelor duurt 3 jaar. De meeste studenten kiezen dan voor de volgende masters: Master Bio-Pharmaceutical Sciences, Farmacie en Biomedical Sciences.

Ingangseisen

3 van de 4 profielen op VWO-niveau geven toegang. Soms moet je een extra vak erbij hebben: Natuur & Techniek met biologie; Natuur & Gezondheid en Economie & Maatschappij met natuurkunde, biologie en scheikunde.

Studiestad

De bachelor kun je doen aan de universiteit van Leiden

Met de studie Bewegingswetenschappen leer je bewegingsproblemen op te lossen. De kennis wordt toegepast in de fysiotherapie, ergonomie, revalidatie en sport.

Studieduur

Na de bachelor van drie jaar kiezen de meeste studenten voor Human Movement Sciences: Sport, Exercise and Health of Biomedical Engineering.

Ingangseisen

De profielen Natuur en gezondheid met het vak Natuurkunde en Natuur en Techniek met het vak Biologie geven toegang tot deze studie.

Studiestad

Deze studie kun je volgen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en in Groningen.

De studie Science of Physiotherapy bestaat voor de helft uit zelfstudie, kwart praktijk en kwart theorie. Er wordt gekeken naar maatschappelijke problemen met een fysiotherapeutische en wetenschappelijke blik.

Studieduur

Na drie jaar heb je een bachelor diploma en na vier jaar een master diploma.

Ingangseisen

Met alle VWO-profielen heb je toegang tot deze studie.

Studiestad

Deze studie wordt gegeven aan een particuliere instelling in Amersfoort.

De opleiding Cognitive science and artificial intelligence integreert kunstmatige intelligentie met de studie over de cognitie. Je leert over de interactie tussen mens en technologie en kunt bijdragen aan technologische innovaties in de samenleving.

Studieduur

De bachelor studie duurt 3 jaar. Na de bachelor kiezen de meeste studenten voor de master Cognitive science and artificial intelligence en de master Data science and entrepeneurship.

Toelatingseisen

De volgende VWO-profielen geven toegang tot deze bachelor: Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid, Economie & Maatschappij en Cultuur & Maatschappij met Wiskunde A of B.

Studiesteden

De opleiding Cognitive science and artificial intelligence kun je in Tilburg volgen.

In de opleiding Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie leer je over de samenleving en over de rol van mensen binnen de culturele context. Je leert om de samenleving te onderzoeken en normen en waarden te beschrijven. Je bestudeert maatschappelijke vraagstukken op verschillende niveaus en leert andere culturele achtergronden te begrijpen vanuit hun eigen perspectief.

Studieduur

De bachelor studie duurt 3 jaar. Na deze bachelor kiezen studenten vooral voor de masters Antropologie, Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-Westerse Samenlevingen en Culture, Organization and Management.

Toelatingseisen

Alle 4 de VWO-profielen geven toegang tot deze bachelor: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek.

Studiesteden

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie kun je in Amsterdam, Leiden, Utrecht en Nijmegen studeren.

In de opleiding Diergeneeskunde leer je over de gezondheid en welzijn van dieren. Je leert probleemgericht en klinisch redeneren maar ook over bredere thema’s zoals volksgezondheid en voedselveiligheid. Deze opleiding vormt een basis voor een vervolgopleiding op diergeneeskundig of biomedisch gebied.

Studieduur

Na de bachelor van 3 jaar kiezen de meeste studenten voor de master Diergeneeskunde.

Toelatingseisen

De volgende VWO-profielen geven toegang tot deze studie: Natuur & Techniek met biologie en Natuur & Gezondheid met natuurkunde.

Studiesteden

De bachelor Diergeneeskunde kan je in Utrecht volgen, er geldt een numerus fixus voor deze studie.

Met de studie European Public Health ben je de brug tussen Gezondheidswetenschappen en de wetten die gemaakt worden op het gebied van gezondheidszorg op nationaal, Europees en internationaal niveau. Ook de caraibische eilanden hebben hier baat bij als er naar de bestaande gezondheidswetten gekeken moeten worden of nieuwe gemaakt worden

Studieduur

De bachelor duurt 3 jaar. Na de bachelor kiezen de meeste studenten voor de masters: Master Healthcare Policy, Innovation & Management, Global health en Master Health Education & Promotion.

Ingangseisen

Met alle 4 de VWO-profielen: Natuur & Techniek; Natuur & Gezondheid; Economie & Maatschappij en Cultuur & Maatschappij heb je toegang tot deze bachelor.

Studiestad

De bachelor kun je doen in Maastricht.

Bij deze studie leer je wat een chemische stof doet in een levend organisme, bijvoorbeeld een zieke patiënt. Je richt je op het ontwikkelen, verwerken en produceren van geneesmiddelen.

Studieduur

De bachelor duurt 3 jaar. Daarna kiezen de meeste studenten voor de masters: Drug Discovery and Safety en Chemistry.

Ingangseisen

De profielen Natuur & Techniek; Natuur & Gezondheid met natuurkunde; Economie & Maatschappij met natuurkunde en scheikunde en Cultuur & Maatschappij met natuurkunde, scheikunde en Wiskunde B of A geven toegang tot de bachelor.

Studiestad

De bachelor kan je aan de Vrije Universiteit van Amsterdam doen.

Bij de studie Farmacie staan de geneesmiddelen en de patiënt centraal. de studie ligt op de grenslijn van biologie, biomedische wetenschappen, scheikunde en geneeskunde. Tijdens de studie leer je zelfstandig onderzoek te doen en de wetten kennen op het gebied van geneesmiddelen.

Studieduur

De bachelor duurt 3 jaar. Je bent dan nog geen apotheker. Die word je na 3-jarige master Farmacie.

Ingangseisen

De profielen Natuur & Techniek; Natuur & Gezondheid met natuurkunde; Economie & Maatschappij met natuurkunde en scheikunde en Cultuur & Maatschappij met natuurkunde, scheikunde en Wiskunde B of A geven toegang tot de bachelor.

Studiestad

Deze studie kun je volgen in Groningen en Utrecht. In Utrecht geldt een Numerus fixus voor toelating tot deze studie.

Je wilt graag met mensen werken en bent gefascineerd door het lichaam en hoe mensen beter te maken. Dan kan de studie geneeskunde wat voor je zijn. Met de studie geneeskunde krijg je inzicht in de bouw en het functioneren van het menselijke lichaam. Ook preventie en ziektes komen aan bod. Je komt in contact met mensen in allerlei levensfases, hierdoor moet je ook veel met mensen kunnen communiceren. De studie reikt van klinisch werk, specialisatie tot zuiver wetenschappelijk onderzoek. Basisarts word je na het afronden van coassistentschappen. Daarna kun je je specialiseren.

Studieduur

De bachelor duurt 3 jaar. Je bent dan nog geen basisarts. Basisarts wordt je na de master geneeskunde van 3 jaar. Maar je kunt ook kiezen voor andere masters. De meest gekozen masters naast de master geneeskunde zijn: Zorgmanagement; Health, Economics, Policy & Laws; Biomedical Sciences; Health Sciences; Neurosciences; Moleculair medicine; Clinical research; Infection & Immunity en Global health..

Ingangseisen

Voor deze studie geldt voor iedere universiteiten in Nederland een eigen ingangseis. De profielen Natuur & Gezondheid met natuurkunde en Natuur & Techniek met biologie geven toegang tot de bachelor.

Studiestad

De bachelor geneeskunde kun je aan de universiteiten in Amsterdam (beide universiteiten), Groningen, Leiden (toelatingsprocedure), Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht studeren. Klik door op de steden en lees wat mede Caraïbische eilanders vinden van hun studiestad of ga naar de studiekeuzevergelijker en vergelijk de studie geneeskunde in de verschillende steden.

Met deze studie probeer je de gezondheid van de mens te verbeteren door betere communicatie, management en beïnvloeding van de leefomgeving. Tijdens de studie krijg je vakken op het gebied van biologie, psychologie, sociale en medische kennis. Je leert wat een gezonde mens is en wat deze gezondheid bedreigt of bevordert.

Studieduur

De bachelor duurt 3 jaar. Je kunt er dan voor kiezen om meteen aan het werk te gaan of een master te volgen. De meeste studenten kiezen de vervolg master Health Science.

Ingangseisen

De profielen Natuur & Techniek met het vak biologie; Natuur & Gezondheid en Economie & Maatschappij met vakken biologie en scheikunde geven toegang tot de bachelor.

Studiestad

De bachelor Gezondheid & Leven kun je aan de Vrije Universiteit in Amsterdam studeren. Klik op Amsterdam en lees wat mede Caraïbische eilanders vinden van hun studiestad.

De bachelor studie Gezondheidswetenschappen is gericht op gezondheid, gezondheidsproblemen en de gezondheidszorg. Je doet kennis op van de organisatie van de gezondheidzorg door de vakken organisatiekunde, economische, sociaal-medische en juridische vakken. Er wordt veel aandacht besteed aan beleid en management in de gezondheidszorg.

Studieduur

Na de bachelor van drie jaar kiezen de meeste studenten voor de master Health Science.

Ingangseisen

Je hebt met alle 4 de profielen: Cultuur & Maatschappij; Economie & Maatschappij; Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek toegang tot de bachelor.

Studiestad

Gezondheids-wetenschappen kan je aan de Vrije Universiteit in Amsterdam studeren en de universiteiten van Rotterdam, Twente en Maastricht.

Tijdens deze studie leer je hoe men de gezondheid van mensen kan verbeteren door betere communicatie, management en beïnvloeding van de leefomgeving. Door de biologische, medische, psychologische en sociale vakken doe je kennis op van de gezonde mens en van de factoren die de (volks)gezondheid bedreigen of bevorderen.

Studieduur

Na de bachelor doen de meeste studenten de volgende masters: Master Health Education & Promotion; Master Communication, Health and Life Sciences en Master Nutrition & Health.

Ingangseisen

Alle 4 de profielen geven toegang: Natuur & Techniek; Natuur & Gezondheid; Economie & Maatschappij en Cultuur & Maatschappij met wiskunde A of B.

Studiestad

Deze bachelor kun je aan de universiteit van Wageningen volgen.

Klinische technologie is een bachelor studie die zich bezighoudt met het functioneren van het menselijk lichaam en interactie met techniek vanuit medisch klinische invalshoek. Aan bod komen innovaties en technische oplossingen voor medische problemen, diagnose en therapie.

Studieduur

De bachelor duurt 3 jaar en daarna doet men vaak de masters Technical Medicine en Biomedical engineering.

Ingangseisen

Het is een numerus fixus studie met de volgende ingangsprofielen: Natuur & Gezondheid met natuurkunde en wiskunde B en Natuur & Techniek met biologie.

Studiestad

Deze studie kan aan de universiteit van Enschede gevolgd worden en aan een joint venture van de universiteiten van Rotterdam, Delft en Leiden.

In de opleiding Life science and technology verdiep je je in de werking en toepassing van cellen als geneesmiddel en leer de functie van (micro)organismen te begrijpen. Je bestudeert de cellen vanuit verschillende invalshoeken, zoals natuurkunde, scheikunde en biologie, zodat je zowel technologisch en biologisch deskundig wordt. Met de kennis uit deze studie ben je in staat toepassingen in de biotechnologie, gezondheidzorg en het bedrijfsleven te begrijpen.

Studieduur

De bachelor duurt 3 jaar, daarna kiezen de meeste studenten voor de master Life science and Technology of Biomedical Sciences.

Toelatingseisen

De volgende VWO-profielen geven toegang tot deze studie: Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid met natuurkunde en wiskunde B, Economie & Maatschappij met natuurkunde, scheikunde & wiskunde B en Cultuur & Maatschappij met natuurkunde, scheikunde & wiskunde B.

Studiesteden

De bachelor Life science and technology kun je in Delft en Leiden (de twee universiteiten bieden het samen aan) en in Groningen volgen.

De bachelorstudie medische natuurwetenschappen houdt zich bezig met het meten aan de mens. Voor medisch onderzoek leer je omgaan met geavanceerde fysische, chemische en mathematische technieken en informatiseringstechnieken.

Studieduur

De bachelor studie duurt 3 jaar. Na deze bachelor kiezen studenten vooral voor de master Medical Natural Science.

Ingangseisen

Je hebt toegang tot deze studie met de profielen Cultuur & Maatschappij met natuurkunde, scheikunde en wiskunde B; Economie & Maatschappij met natuurkunde, scheikunde en wiskunde B; Natuur & Gezondheid met natuurkunde en wiskunde B en ook de profiel Natuur & Techniek geeft toegang.

Studiestad

Deze studie kan aan de Vrije Universiteit in Amsterdam volgen.

In de opleiding Onderwijswetenschappen bestudeer je het leerproces en hoe deze beïnvloed wordt door verschillende factoren. Het betreft niet alleen het leren op school maar ook in bedrijven en andere instanties in de samenleving. Je krijgt een sterke basis in de psychologie en sociologie en wordt een expert in het beoordelen van leerprocessen en hoe deze geoptimaliseerd kunnen worden.

Studieduur

De bachelor studie duurt 3 jaar. Na deze bachelor kiezen studenten vooral voor de masters Onderwijswetenschappen en Pedagogische wetenschappen.

Toelatingseisen

Alle 4 de VWO-profielen geven toegang tot deze bachelor: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek.

Studiesteden

Je kunt deze bachelor in Amsterdam en Utrecht volgen.

De opleiding Pedagogische wetenschappen is gericht op de opvoeding, het onderwijs en de hulpverlening. Je onderzoekt hoe omgevingsfactoren de ontwikkeling en het gedrag van kinderen en jongeren beïnvloed en hoe je trajecten kunt inzetten om doelen te bereiken. Als academische professional kan je in verschillende instanties aan het werk.

Studieduur

Na de bachelor van 3 jaar kiezen de meeste studenten voor de master Pedagogische wetenschappen of Education and Child Studies.

Toelatingseisen

Alle 4 de VWO-profielen geven toegang tot deze bachelor: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek.

Studiesteden

Deze bachelor kun je in Amsterdam, Leiden, Rotterdam, Groningen en Utrecht volgen.

In de opleiding Psychologie leer je over de persoonsgebonden eigenschappen en omgevingsfactoren die ons denken en doen beïnvloeden. Je leert om vraagstukken rond de ontwikkeling, gedrag en cognitie systematisch te onderzoeken en hoe je gedragsverandering kunt stimuleren. Na de bachelor beschik je over academische vaardigheden die waardevol zijn in verschillende functies.

Studieduur

De bachelor studie duurt 3 jaar. Na de bachelor kiezen de meeste studenten voor de master Psychologie.

Toelatingseisen

Alle 4 de VWO-profielen geven toegang tot deze bachelor: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek.

Studiesteden

De bachelor Psychologie kun je bijvoorbeeld in Amsterdam, Leiden, Rotterdam, Groningen, Utrecht en Tilburg volgen. Bij alle universiteiten geldt een numerus fixus voor toelating tot deze studie.

In de opleiding Sociologie leer je over de samenleving en de verbanden tussen mensen in de samenleving. Je leert hoe je maatschappelijke vraagstukken kunt verklaren en hoe je problemen in de samenleving met gericht beleid kunt oplossen. Op basis van deze wetenschap worden adviezen voor bedrijven en overheden geformuleerd.

Studieduur

Na de bachelor van 3 jaar kiezen de meeste studenten voor de master Sociologie.

Toelatingseisen

Alle 4 de VWO-profielen geven toegang tot deze bachelor: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek.

Studiesteden

De bachelor Sociologie kun je in Amsterdam, Utrecht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen volgen.

Bij de bachelor studie Tandheelkunde wordt aandacht besteed aan preventie, diagnose en wetenschappelijk verantwoord behandelen van patiënten. Je leert met verschillende materialen te werken, bijvoorbeeld kunstgebitten, vullingen en kronen. Ook krijg je een algemene medisch-biologische basisscholing, gecombineerd met tandheelkundige praktische vorming. Je hebt de aansluitende driejarige masterstudie nodig om tandarts te worden.

Studieduur

De bachelor duurt 3 jaar, waarna nagenoeg alle studenten de 3-jarige masterstudie doen om tandarts te worden.

Ingangseisen

De profielen Natuur & Techniek met biologie en Natuur & Gezondheid met natuurkunde op VWO-niveau geven toegang tot de bachelor.

Studiestad

Tandheelkunde kan je studeren aan de universiteit van Groningen, Amsterdam (beide universiteiten) en Nijmegen.

Voeding & Gezondheid is een universitaire bachelor studie die het effect van voeding op de gezondheid van de mens bestudeerd. Tijdens de studie is er aandacht voor interactie genen en voeding, samenstelling van voedingsmiddelen en het effect van voedingsmiddelen op het menselijk lichaam. Daarnaast is er aandacht voor de sociale en culturele factoren van het menselijke voedingsgedrag.

Studieduur

De bachelor duurt 3 jaar, daarna kiezen de meeste studenten voor één van de volgende drie masters: Nutrition & Health; Communication, health & life en Food safety.

Ingangseisen

De volgende profielen geven toegang tot deze studie: Natuur & Techniek; Natuur & Gezondheid; Economie & Maatschappij met biologie & scheikunde; Cultuur & Maatschappij met biologie & scheikunde.

Studiestad

Deze studie kan in Nederland alleen aan de Wageningen universiteit gevolgd worden..

In de opleiding Zorg, gezondheid en samenleving krijg je een brede blik over de zorg en gezondheid van mens en dier. Je leert over veranderingen in de zorg en de rol van technologische ontwikkelingen. Als professional kan je aan het werk om samen met anderen complexe gezondheidsvraagstukken op te lossen.

Studieduur

De bachelor studie duurt 3 jaar. Na de bachelor kan je kiezen uit masters in het brede domein van de (dier)gezondheidszorg.

Toelatingseisen

De volgende VWO-profielen geven toegang tot deze studie: Natuur & Techniek met biologie en Natuur & Gezondheid met natuurkunde.

Studiesteden

De bachelor Zorg, gezondheid en samenleving kun je in Utrecht volgen, er geldt een numerus fixus voor deze studie.