Over

Partners

Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport


Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) zorgt voor een goed gezondheidszorgsysteem. Dat betekent dat zorginstellingen, ziekenhuizen en artsen in dienst staan van de patiënt.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is een onderdeel van het ministerie. Daar doen ze ook onderzoek. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, preventie en milieu. Denk ook aan het Coronavirus.

En het ministerie werkt aan de organisatie van de sport in Nederland. Men stimuleert sporten en bewegen als onderdeel van een gezonde leefstijl.

VWS maakt niet alleen beleid, wetten en regels. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor het toezicht op de gezondheidszorg, de jeugdzorg en de voedselveiligheid.

Daarnaast werkt het ministerie aan een goede en toegankelijke zorg voor mensen met chronische beperkingen; lichamelijk, verstandelijk of mentaal.