MBO-studies (niveau 4) zorg & welzijn

In de MBO-opleiding Apothekersassistent leer je alles over het uitgeven van medicijnen. Je leert om uitleg te geven aan cliënten over het gebruik van de medicijnen. Ook leer je waar de medicaties voor worden gegeven en welke medicatie bij welke klachten passen. Na de opleiding kun je in een apotheek aan het werk.

Studieduur

Deze opleiding duurt 2 tot 3 jaar.

Toelatingseisen

Je kunt toegelaten worden met een diploma VMBO kaderberoepsgerichte leerweg, diploma VMBO gemengde leerweg, diploma VMBO theoretische leerweg, MBO-opleiding niveau 2, MBO-opleiding niveau 3 of overgangsbewijs HAVO/VWO 4.

Studiesteden

Je kunt de opleiding bijvoorbeeld in Leiden en Leeuwarden volgen.

Doorstroom mogelijkheden

Na de MBO-opleiding kun je doorstromen naar het HBO, bijvoorbeeld naar de opleidingen: Farmaceutisch consulent, Farmakunde, Verpleegkunde, Medische hulpverlening, Management in de zorg en Voeding en Diëtetiek.

In de MBO-opleiding Tandartsassistent leer je hoe je met patiënten communiceert en hoe je hen kunt begeleiden. Je leert alles over de apparatuur en materialen die de tandarts gebruikt en je assisteert met verschillende taken. Na de opleiding kun je in een tandartsenpraktijk, bij een orthodontist of de afdeling kaakchirurgie in het ziekenhuis gaan werken.

Studieduur

Deze opleiding duurt 3 tot 4 jaar.

Toelatingseisen

Je kunt toegelaten worden met een diploma VMBO kaderberoepsgerichte leerweg, diploma VMBO gemengde leerweg, diploma VMBO theoretische leerweg, MBO-opleiding niveau 2, MBO-opleiding niveau 3 of overgangsbewijs HAVO/VWO 4.

Studiesteden

Je kunt de opleiding bijvoorbeeld in Amsterdam, Leeuwarden en Utrecht volgen.

Doorstroom mogelijkheden

Na de MBO-opleiding kun je doorstromen naar het HBO, bijvoorbeeld naar de opleidingen: Mondzorgkunde en Tandprothetiek.

In de MBO-opleiding Doktersassistent leer je over de behandeling van klachten en assisteer je bij het onderzoeken van patiënten. Je moet zorgvuldig werken en je hebt veel contact met patiënten. Na de opleiding kun je in een huisartsenpraktijk, een medische dienst of de sociale gezondheidszorg gaan werken.

Studieduur

Deze opleiding duurt 3 tot 4 jaar.

Toelatingseisen

Je kunt toegelaten worden met een diploma VMBO kaderberoepsgerichte leerweg, diploma VMBO gemengde leerweg, diploma vmbo theoretische leerweg, MBO-opleiding niveau 2, MBO-opleiding niveau 3 of overgangsbewijs HAVO/VWO 4.

Studiesteden

Je kunt de opleiding bijvoorbeeld in Amsterdam, Den Haag, Leiden en Utrecht volgen.

Doorstroom mogelijkheden

Na de MBO-opleiding kun je doorstromen naar het HBO, bijvoorbeeld naar de opleidingen: Verpleegkunde, Fysiotherapie, Logopedie, Voeding en Diëtetiek en Management in de Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening.

In de MBO-opleiding Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg leer je hoe je mensen met een specifiek probleem kunt ondersteunen. Je praat met de patiënten en hun familie over de behandeling en je denkt mee over de organisatie van de zorg. Je kunt verschillende specialismen kiezen, zoals: gehandicaptenzorg, thuisbegeleiding, agogische werk of verslavingszorg.

Studieduur

Deze opleiding duurt 3 tot 4 jaar.

Toelatingseisen

Je kunt toegelaten worden met een diploma VMBO kaderberoepsgerichte leerweg, diploma VMBO gemengde leerweg, diploma VMBO theoretische leerweg, MBO-opleiding niveau 2, MBO-opleiding niveau 3 of overgangsbewijs HAVO/VWO 4.

Studiesteden

Je kunt de opleiding bijvoorbeeld in Leiden, Gouda en Rotterdam volgen.

Doorstroom mogelijkheden

Na de MBO-opleiding kun je doorstromen naar het HBO, bijvoorbeeld naar de opleidingen: Verpleegkunde, Toegepaste Gerontologie, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Toegepaste Psychologie en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH).

In de MBO-opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg leer je hoe je met mensen met een beperking (handicap) omgaat. Je leert over communicatietechnieken en hoe je de cliënten het beste kunt ondersteunen. Je bevordert de zelfstandigheid van de cliënten en praat met de familie over de nodige zorg. Na de opleiding kun je verschillende functies vervullen in een instelling voor gehandicaptenzorg.

Studieduur

Deze opleiding duurt 3 tot 4 jaar.

Toelatingseisen

Je kunt toegelaten worden met een diploma VMBO kaderberoepsgerichte leerweg, diploma VMBO gemengde leerweg, diploma VMBO theoretische leerweg, MBO-opleiding niveau 2, MBO-opleiding niveau 3 of overgangsbewijs HAVO/VWO 4.

Studiesteden

Je kunt de opleiding bijvoorbeeld in Amsterdam, Tilburg en Utrecht volgen.

Doorstroom mogelijkheden

Na de MBO-opleiding kun je doorstromen naar het HBO, bijvoorbeeld naar de opleidingen: Verpleegkunde en Social Work.

In de MBO-opleiding Sociaal Werker leer je hoe je mensen opvangt en begeleidt. Het kan over verschillende onderwerpen gaan, dit is dus een veelzijdig beroep. Je kunt in de wijk aan het werk, met activiteiten voor jongeren of juist met ouderen aan de slag gaan. Ook kun je met bepaalde groepen werken, bijvoorbeeld alleenstaande moeders, om hun zelfstandigheid te bevorderen.

Studieduur

Deze opleiding duurt 3 tot 4 jaar.

Toelatingseisen

Je kunt toegelaten worden met een diploma VMBO kaderberoepsgerichte leerweg, diploma VMBO gemengde leerweg, diploma VMBO theoretische leerweg, MBO-opleiding niveau 2, MBO-opleiding niveau 3 of overgangsbewijs HAVO/VWO 4.

Studiesteden

Je kunt de opleiding bijvoorbeeld in Amsterdam, Den Haag en Utrecht volgen.

Doorstroom mogelijkheden

Na de MBO-opleiding kun je doorstromen naar het HBO, bijvoorbeeld naar de opleidingen: Social work, Toegepaste Gerontologie, Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD).

In de MBO-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker leer je hoe je kinderen met een gedrags- of leerprobleem kunt begeleiden. Het kan over verschillende aspecten gaan, zoals: opvoedingsproblemen, ontwikkelingsachterstanden of taalachterstanden. Je hebt veel contact met kinderen en hun ouders en je geeft advies over de behandelopties. Na de opleiding kun je bij een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, dagopvang of een centrum voor buitenschoolse opvang gaan werken.

Studieduur

Deze opleiding duurt 3 tot 4 jaar.

Toelatingseisen

Je kunt toegelaten worden met een diploma VMBO kaderberoepsgerichte leerweg, diploma VMBO gemengde leerweg, diploma VMBO theoretische leerweg, MBO-opleiding niveau 2, MBO-opleiding niveau 3 of overgangsbewijs HAVO/VWO 4.

Studiesteden

Je kunt de opleiding bijvoorbeeld in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Tilburg volgen.

Doorstroom mogelijkheden

Na de MBO-opleiding kun je doorstromen naar het HBO, bijvoorbeeld naar de opleidingen: Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), Pedagogiek, Culturele en maatschappelijke vorming en Pabo.

In de MBO-opleiding Onderwijsassistent leer je hoe je leerlingen helpt en ondersteunt bij het leerproces. Je leert over de persoonlijke verzorging van kinderen en jongeren en hoe je een veilige leeromgeving kunt creëren. Je leert hoe je activiteiten organiseert en je werkt samen met de leerkracht. Na de opleiding kun je in verschillende onderwijsinstellingen aan de slag, zowel primair en voorgezet als speciaal onderwijs of het beroepsonderwijs.

Studieduur

Deze opleiding duurt 3 tot 4 jaar.

Toelatingseisen

Je kunt toegelaten worden met een diploma VMBO kaderberoepsgerichte leerweg, diploma VMBO gemengde leerweg, diploma VMBO theoretische leerweg, MBO-opleiding niveau 2, MBO-opleiding niveau 3 of overgangsbewijs HAVO/VWO 4.

Studiesteden

Je kunt de opleiding bijvoorbeeld in Amsterdam, Den Haag, Leiden, Utrecht en Tilburg volgen.

Doorstroom mogelijkheden

Na de MBO-opleiding kun je doorstromen naar het HBO, bijvoorbeeld naar de opleidingen: Leraar Basisonderwijs (Pabo), Leraar voortgezet onderwijs, Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Cultureel Maatschappelijke Vorming en Pedagogiek.

In de MBO-opleiding Medewerker Kinderopvang, Onderwijs en Bewegen leer je over het omgaan met kinderen en hoe je hun ontwikkeling kunt stimuleren. Je leert over de ontwikkelingspsychologie en het organiseren van sport en onderwijsactiviteiten. Na de opleiden kun je in een peuterzaal, buitenschoolse opvang of kinderdagverblijf gaan werken.

Studieduur

Deze opleiding duurt 3 tot 4 jaar.

Toelatingseisen

Na de MBO-opleiding kun je doorstromen naar het HBO, bijvoorbeeld naar de opleidingen: Social Work, Sportstudies en Pabo.

Studiesteden

Je kunt de opleiding bijvoorbeeld in Hoofddorp en Groningen volgen.

Doorstroom mogelijkheden

Na de MBO-opleiding kun je doorstromen naar het HBO, bijvoorbeeld naar de opleidingen: Leraar Basisonderwijs (Pabo), Leraar voortgezet onderwijs, Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Cultureel Maatschappelijke Vorming en Pedagogiek.

In de MBO-opleiding Analist Laboratorium leer je alles over het werken in een laboratorium. Je leert hoe je verantwoordelijk kunt omgaan met (gevaarlijke) stoffen en hoe je experimenten en onderzoeken uitvoert in een lab. Na de opleiding kun je aan de slag in een laboratorium van een ziekenhuis, chemisch bedrijf, farmaceutisch bedrijf of een bedrijf dat voeding maakt. Verder zou je ook onderzoek kunnen gaan doen in een wetenschappelijke instelling.

Studieduur

Deze opleiding duurt 3 tot 4 jaar.

Toelatingseisen

Je kunt toegelaten worden met een diploma VMBO kaderberoepsgerichte leerweg, diploma VMBO gemengde leerweg, diploma VMBO theoretische leerweg, MBO-opleiding niveau 2, MBO-opleiding niveau 3 of overgangsbewijs HAVO/VWO 4.

Studiesteden

Je kunt de opleiding bijvoorbeeld in Amsterdam volgen.

Doorstroom mogelijkheden

Na de MBO-opleiding kun je doorstromen naar het HBO, bijvoorbeeld naar de opleidingen: Docent Biologie, Docent Scheikunde of Hoger Laboratorium Onderwijs.

In de MBO-opleiding Biologisch Medisch Analist leer je over het voorbereiden en uitvoeren van analyses. Je leert over het bloedonderzoek en hoe je micro-organismen identificeert. Verder leer je over het onderhoud en de werking van de laboratoriumapparatuur. Na de opleiding kun je een baan zoeken als biologisch medisch analist.

Studieduur

Deze opleiding duurt 3 tot 4 jaar.

Toelatingseisen

Je kunt toegelaten worden met een diploma VMBO kaderberoepsgerichte leerweg, diploma VMBO gemengde leerweg, diploma VMBO theoretische leerweg, MBO-opleiding niveau 2, MBO-opleiding niveau 3 of overgangsbewijs HAVO/VWO 4.

Studiesteden

Je kunt de opleiding bijvoorbeeld in Deventer en Rotterdam volgen.

Doorstroom mogelijkheden

Na de MBO-opleiding kun je doorstromen naar het HBO, bijvoorbeeld naar de opleidingen: Docent Biologie, Docent Scheikunde of Biologisch Medisch Laboratoriumonderzoek.

In de MBO-opleiding Chemisch-Fysisch Analist leer je alles over het uitvoeren van chemische en fysische analyses. Je leert over het werken in een laboratorium, zowel met de apparatuur als hoe je duidelijk communiceert met collega’s. Na de opleiding kun je bijvoorbeeld aan de slag in de (zware) chemische industrie, geneesmiddelenindustrie, bij cosmeticabedrijven of verschillende laboratoria.

Studieduur

Deze opleiding duurt 3 tot 4 jaar.

Toelatingseisen

Je kunt toegelaten worden met een diploma VMBO kaderberoepsgerichte leerweg, diploma VMBO gemengde leerweg, diploma VMBO theoretische leerweg, MBO-opleiding niveau 2, MBO-opleiding niveau 3 of overgangsbewijs HAVO/VWO 4.

Studiesteden

Je kunt de opleiding bijvoorbeeld in Deventer, Leiden en Rotterdam volgen.

Doorstroom mogelijkheden

Na de MBO-opleiding kun je doorstromen naar het HBO, bijvoorbeeld naar de opleidingen: Chemie, Chemische technologie, procestechniek, forensisch onderzoek of een lerarenopleiding.