De HBO-studies in de zorg

Studieduur

Deze studie duurt 4 jaar.

Ingangseisen

Deze studie is toegankelijk met de HAVO-profielen Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. In Rotterdam geldt er een numerus fixus.

Studiestad

De studie Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek is in verschillende steden te volgen, onder andere in Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Utrecht, Breda en Groningen.

Met de studie voeding en diëtetiek leer je wat je wel en juist niet moet eten als je gezond wilt eten. Je leert hoe je mensen kunt motiveren om hun eetpatroon te veranderen en hoe patiënten het beste kunnen omgaan met hun ziekte. Naast personen begeleiden kun je na je studie ook bij bedrijven en organisaties gaan adviseren over gezonde voeding.

Studieduur

Deze studie duurt 4 jaar.

Ingangseisen

Deze studie is toegankelijk met alle 4 de havo-profielen en met een MBO 4 diploma.

Studiestad

De bachelorstudie Voeding en Diëtetiek kun je in verschillende steden studeren, waaronder in Amsterdam, Den Haag, Groningen en Nijmegen.

In de opleiding Verloskunde leer je hoe een normale zwangerschap verloopt en hoe je complicaties kunt herkennen. Je begeleidt de vrouwen en hun partners tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Je wordt een zelfstandig medische professional en draagt verantwoordelijkheid voor de gezondheid van moeder en kind.

Studieduur

Deze studie duurt 4 jaar.

Ingangseisen

Het HAVO-profiel Cultuur & Maatschappij met de vakken Biologie en Scheikunde en (wiskunde A of B), het profiel Economie & Maatschappij met de vakken Biologie en Scheikunde en het profiel Natuur & Techniek met Biologie geven toegang. Het profiel Natuur & Gezondheid geeft rechtstreeks toegang tot de opleiding. Voor deze studie geldt een numerus fixus. Ook met een MBO 4 diploma heb je toegang.

Studiestad

De bachelorstudie Verloskunde kun je volgen in Amsterdam, Rotterdam, Groningen, en Maastricht.

Bij de opleiding Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie leer je hoe je iemand kunt motiveren om zijn beweeggedrag te veranderen. Het is een praktische opleiding, maar je leert ook de psychologie achter het bewegen. Na de studie kun je aan het werk binnen de zorg, welzijnssector of het speciaal onderwijs.

Studieduur

Deze studie duurt 4 jaar.

Ingangseisen

Deze studie is toegankelijk met alle 4 de havo-profielen en een MBO 4 diploma. Voor deze studie geldt een numerus fixus.

Studiestad

Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie kun je in Zwolle studeren.

Orthoptie is een studie gericht op het opsporen en diagnosticeren van oogafwijkingen, zoals scheelzien, wazig of dubbel zien en een ‘lui’ oog.

Je leert hoe je een behandelplan opstelt op basis van onderzoek naar oogstand, gezichtsscherpte, oogbewegingen en brilafwijkingen.

Studieduur

Deze studie duurt 4 jaar.

Ingangseisen

Het HAVO-profiel Cultuur & Maatschappij met de vakken wiskunde A of B geeft toegang. De overige havo-profielen geven rechtstreeks toegang tot de opleiding. Ook de MBO 4 diploma geeft rechtstreeks toegang tot de opleiding.

Studiestad

Orthoptie kun je in Utrecht studeren.

Met de studie optometrie leer je hoe je oogfuncties meet en patiënten adviseren over de beschikbare hulpmiddelen zoals brillen en contactlenzen. Na je studie kun je in een optometrische praktijk gaan werken, of in een ziekenhuis of oogkliniek.

Studieduur

Deze studie duurt 4 jaar.

Ingangseisen

Het havo-profiel Cultuur & Maatschappij met de vakken wiskunde A of B geeft toegang. De overige havo-profielen geven rechtstreekse toegang tot de opleiding net als de MBO 4 diploma. Wel geldt er voor deze studie een numerus fixus.

Studiestad

Optometrie kun je in Utrecht studeren.

Met de opleiding Logopedie leer je kinderen en volwassenen begeleiden die communicatiestoornissen ervaren. Het gaat hier bijvoorbeeld om spraak- en taalproblemen, stotteren of heesheid. Als logopedist werk je in het onderwijs of met patiënten in een ziekenhuis.

Studieduur

Deze studie duurt 4 jaar.

Ingangseisen

Deze studie is toegankelijk met alle 4 de havo-profielen en de MBO 4 diploma.

Studiestad

De opleiding voor Logopedie kun je in verschillende steden volgen, namelijk Zwolle, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Utrecht.

Tijdens de studie leer je mensen met een beperking begeleiden bij hun dagelijkse activiteiten. Je zoekt naar oplossingen om mensen te helpen om weer voor zichzelf te kunnen zorgen, of zodat ze weer naar school of werk kunnen.

Studieduur

Deze studie duurt 4 jaar.

Ingangseisen

Deze studie is toegankelijk met alle 4 de HAVO-profielen en een MBO 4 diploma.

Studiestad

De hbo bachelorstudie Ergotherapie kun je volgen in Amsterdam, Rotterdam, Heerlen, en Nijmegen.

Je leert welke verpleegkundige zorg de patiënt nodig heeft en hoe je die zorg verleent en volgens een verpleegplan uitvoert. De verpleegkundige zorg is patiëntgericht en wordt vastgesteld in overleg met de patiënt en zijn familie. Daarnaast houd je je bezig met zorgprogramma’s, verpleegbeleid, kwaliteitszorg, zorgvernieuwing en deskundigheidsbevordering.

Studieduur

Na de 4-jarige bachelor ben je klaar voor het werkveld of kun je je verder specialiseren.

Ingangseisen

De opleiding is toegankelijk met alle 4 de profielen op HAVO-niveau en MBO 4 diploma.

Studiestad

De opleiding tot verpleegkundige kan je doen op verschillende HBO-instellingen namelijk: Capabel Hogeschool in Utrecht (particulier), Saxion in Deventer, Windesheim in Zwolle, Avans Hogeschool Breda en Fontys Hogeschool Eindhoven.

Met de studie Oefentherapie Mensendieck leer je hoe je mensen kunt adviseren om gezond te bewegen. Zo kunnen patiënten beter omgaan met rug-, nek- of schouderklachten. Naast de kennis over ziektes leer je ook hoe je mensen kunt motiveren om hun gedrag te veranderen.

Studieduur

Deze studie duurt 4 jaar.

Ingangseisen

Deze studie is toegankelijk met alle 4 de havo-profielen en MBO 4 diploma.

Studiestad

De opleiding tot Oefentherapeut-Mensendieck kun je in Amsterdam volgen.

Als fysiotherapeut adviseer je mensen hoe ze met oefeningen en hulpmiddelen weer goed kunnen bewegen. Ook behandel je bijvoorbeeld patiënten met houdingsklachten. Naast het opstellen van behandelplannen geef je voorlichting over het voorkomen van bewegingsklachten.

Studieduur

Deze studie duurt 4 jaar.

Ingangseisen

Deze studie is toegankelijk met alle 4 de havo-profielen en MBO 4 diploma. Voor deze studie geldt bij een aantal hogescholen een numerus fixus.

Studiestad

De opleiding tot Fysiotherapeut kun je in verschillende steden volgen, waaronder Amsterdam, Leiden, Rotterdam en Utrecht. Bij een aantal hogescholen geldt een numerus fixus.

Met de studie Podotherapie richt je je op het onderzoeken, behandelen en voorkomen van klachten aan je rug, heupen, knieën, enkels en voeten tijdens het bewegen in het dagelijks functioneren. Podotherapeuten werken vaak samen met andere zorgverleners zoals een huisarts of fysiotherapeut.

Studieduur

Deze studie duurt 4 jaar.

Ingangseisen

Deze studie is toegankelijk met alle 4 de havo-profielen en MBO 4 diploma.

Studiestad

De opleiding Podotherapie kun je in Eindhoven en Enschede volgen.

Tijdens de studie mondzorgkunde leer je alles over het gebit en hoe je dit gezond kunt houden. Je kan bijvoorbeeld gaan werken als zelfstandig mondhygiënist, in een ziekenhuis, in een algemene tandartsenpraktijk of bij de GGD.

Studieduur

Deze studie duurt 4 jaar.

Ingangseisen

Deze studie is toegankelijk met alle 4 de Havo-profielen en MBO 4 diploma. Voor deze studie geldt een numerus fixus.

Studiestad

Mondzorgkunde kun je studeren in Groningen, Utrecht, Nijmegen en Amsterdam.

Tijdens de studie Mens en Techniek leer je hoe het ontwikkelingsproces van technische hulpmiddelen in elkaar zit. Zo ondersteun je mensen bij hun dagelijkse activiteiten. In deze studie komen techniek en de gezondheidszorg samen.

Studieduur

Deze studie duurt 4 jaar.

Ingangseisen

Deze studie is toegankelijk met de havo-profielen Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. Ook met een mbo 4 diploma heb je toegang.

Studiestad

Mens en Techniek kun je studeren in Heerlen, Rotterdam, Eindhoven, Den Haag en Breda.

Met de studie Medische Hulpverlening word je hulpverlener op de afdelingen Spoedeisende hulp, ambulance en operatiekamer. Je leert diagnoses stellen en snel te handelen. Het is een ondersteunend beroep.

Studieduur

Deze studie duurt 4 jaar.

Ingangseisen

Deze studie is toegankelijk met alle 4 de HAVO-profielen en MBO 4 diploma. Voor deze studie geldt een numerus fixus.

Studiestad

Deze studie kun je volgen in Utrecht aan de Hogeschool Utrecht, in Nijmegen aan Han University van Applied Sciences en in Rotterdam aan de Hogeschool Rotterdam.

Bij de studie Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken komen de vakken echografie, radiologie, radiotherapie en nucleaire geneeskunde aan bod. Je leert hoe je afbeeldingen maakt en hoe je het effect van straling zo laag mogelijk houdt.

Studieduur

Deze studie duurt 4 jaar.

Ingangseisen

Het HAVO-profiel Cultuur & Maatschappij met de vakken wiskunde A of B geeft toegang. De overige 3 HAVO-profielen hebben geen extra vakkeneisen als toegangseis net als MBO 4 diploma. Voor deze studie geldt een numerus fixus aan de Hanzehogeschool Groningen.

Studiestad

Deze studie kun je volgen in Eindhoven aan Fontys Hogeschool, Groningen aan Hanzehogeschool Groningen en in Haarlem aan InHolland Hogeschool.

Tijdens de studie Management in de Zorg leer je leiding geven aan projecten of afdelingen en leer je bij te dragen aan het strategisch beleid van een zorginstelling. Wat zeker aan bod komt tijdens de studie is marktgericht werken en individualisering van de cliënt.

Studieduur

Deze studie duurt 4 jaar.

Ingangseisen

Alle 4 de HAVO-profielen geven toegang tot deze studie. Ook met een MBO 4 diploma heb je toegang tot deze studie.

Studiestad

Deze studie kun je volgen in Groningen aan de Hanze Hogeschool Groningen, in Breda aan Avans Hogeschool, in Nijmegen aan de HAN University of Applied Sciences en in Amersfoort aan de Hogeschool Utrecht.

Na de studie Farmakunde kan je zelfstandig de bedrijfsvoering in een apotheek uitvoeren. Ook kun je aan de slag bij een farmaceutische groothandel of farmaceutische industrie. Tijdens de studie komen de vakgebieden management, PR, communicatie, marketing en kwaliteitszorg aan bod.

Studieduur

Deze studie duurt 4 jaar.

Ingangseisen

Alle 4 de HAVO-profielen geven toegang tot de bachelor Farmakunde op HBO-niveau. Ook met een MBO 4 diploma heb je toegang.

Studiestad

Farmakunde kan je studeren in Utrecht aan de Hogeschool Utrecht.

Bij de studie huidtherapie leer je mensen behandelen met littekens, brandwonden, overbeharing, acne en slecht genezende wonden. Er komen verschillende behandeltechnieken aan bod zoals massage, camouflage, verbinden, fysische therapie, manuele lymfe drainage en elektrisch ontharen.

Studieduur

Deze studie duurt 4 jaar.

Ingangseisen

Je hebt met alle 4 de HAVO-profielen toegang tot deze studie. Daarnaast geeft een diploma op MBO 4 niveau ook toegang. Voor deze studie geldt een numerus fixus.

Studiestad

De studie Huidtherapie kun je volgen in Den Haag aan de Haagsche Hogeschool en in Utrecht aan de Hogeschool Utrecht.

In de opleiding Social Work leer je hoe je mensen kunt ondersteunen in ingewikkelde situaties. Je zorgt ervoor dat de mensen de juiste organisaties vinden en je motiveert hen om weer zelfredzaam te worden. Je leert hoe je complexe problemen kunt aanpakken en je helpt mensen zodat ze weer mee kunnen doen in de maatschappij.

Studieduur

Deze studie duurt 4 jaar.

Toelatingseisen

Deze studie is toegankelijk met alle 4 de HAVO-profielen en MBO-4 diploma.

Studiesteden

De opleiding Social Work kun je bijvoorbeeld in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Nijmegen en Eindhoven volgen.

In de opleiding Pedagogiek leer je over de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Je leert over pedagogiek, psychologie en opvoedingsondersteuning dat van toepassing is op jongeren. Verder werk je aan jouw communicatievaardigheden, zodat je kinderen en ouders kunt begeleiden in het behandeltraject. Na de opleiding kan je bijvoorbeeld als jeugdzorgmedewerker, gezinsbegeleider of opvoedingsondersteuner aan de slag

Studieduur

Deze studie duurt 4 jaar.

Toelatingseisen

Deze studie is toegankelijk met alle 4 de HAVO-profielen en MBO-4 diploma.

Studiesteden

De opleiding Pedagogiek kun je bijvoorbeeld in Amersfoort, Amsterdam, Den Bosch, Nijmegen en Eindhoven volgen.

In de opleiding Toegepaste Psychologie leer je over het menselijk gedrag en hoe je gedragsveranderingstechnieken het beste kunt inzetten om gedragsverandering te stimuleren. Ook leer je voorlichtingen en trainingen geven en leer je mensen te coachen om hun doelen te bereiken.

Studieduur

Deze studie duurt 4 jaar.

Toelatingseisen

Deze studie is toegankelijk met alle 4 de HAVO-profielen en MBO-4 diploma. Voor deze studie geldt bij een aantal hogescholen een numerus fixus.

Studiesteden

De opleiding Toegepaste Psychologie kun je bijvoorbeeld in Leiden, Utrecht, Groningen en Nijmegen volgen.

In de opleiding Toegepaste Gerontologie focus je op de kwaliteit van leven van ouderen. Je leert over de ontwikkeling van leeftijdsvriendelijke producten en zorgt ervoor dat deze bij de wensen en behoeftes van ouderen past. Na de opleiding kan je bijvoorbeeld aan de slag als ouderenadviseur bij een welzijnsorganisatie of meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe apps en technologie voor ouderen.

Studieduur

Deze studie duurt 4 jaar.

Toelatingseisen

Deze studie is toegankelijk met alle 4 de HAVO-profielen en MBO-4 diploma.

Studiesteden

De opleiding Toegepaste Gerontologie kun je in Eindhoven volgen.

In de opleiding Pedagogisch Management Kind en Educatie leer je over de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Je leert de juiste communicatievaardigheden om de ouders, scholen en andere instanties te kunnen informeren over de uitdagingen van de kinderen. Na de opleiding kan je bijvoorbeeld in het onderwijs, de kinderopvang of gehandicaptenzorg aan de slag.

Studieduur

Deze studie duurt 4 jaar.

Toelatingseisen

Deze studie is toegankelijk met alle 4 de HAVO-profielen en MBO-4 diploma.

Studiesteden

De opleiding Pedagogisch Management Kind en Educatie kun je in Zwolle volgen.