Ervaren Groepsleiders (Bonaire)

Expired on: Mar 31, 2022

Gezocht Ervaren Groepsleider

Stichting Project biedt hulp en ondersteuning aan jongeren (8-18 jaar) met complexe gedragsproblemen en gedragsstoornissen aan de hand van begeleiding in samenwerking met de hulpverleners in de jeugdketen. Stichting Project bestaat uit een 24-uurs opvang, een reboundcentrum en een naschoolse opvang.

Voor de afdeling van de 24-uurs opvang zijn we op zoek naar ervaren groepsleiders.

In de 24-uurs opvang krijgen de jongeren intensieve begeleiding en ondersteuning, groepsgericht en individueel volgens een vaste dagstructuur. Het hulpaanbod bestaat uit een gestructureerd, duidelijk en consequente aanpak in een liefdevol pedagogisch klimaat. De programmering is de kern van de begeleiding. Er zal aangesloten worden op de behoeften van de jongeren. Bij de begeleiding ligt de nadruk eerst op het accepteren van opvoedingsgezag en het aanleren van sociale vaardigheden. In het dagelijks leven zorgen de groepsleiders voor duidelijke regels en een voorspelbaar dagritme. De jongeren leren vertrouwd te raken met de groepsleiders en stapsgewijs leren de jongeren de competenties (attitude, vaardigheden, kennis) die zij nodig hebben.

 

Functie-omschrijving
Als groepsleider draag je zorg voor alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van begeleiding en ondersteuning van de jongere, afgestemd op de individuele begeleidingsdoelen van de jongere. Je hebt de flexibiliteit en sensitiviteit om aan te sluiten bij de jongere en bent je bewust van de voorbeeldfunctie die je hebt. Je bent verantwoordelijk voor een goede rapportering en heldere verslaglegging van de bevindingen in het cliëntendossier. Je geeft uitvoering aan activiteitenprogramma’s en de programmering van jongeren.

 

Functie-eisen
Je hebt een relevante MBO 4 opleiding/werk/denkniveau in combinatie met ervaring met de doelgroep binnen de residentiële LVB/Jeugdzorg en/of Justitiële Jeugd Inrichting. Je hebt ruime ervaring met en bent een kei in het bedenken en ontwikkelen van activiteitenprogramma’s. Daarnaast ben je sportief, creatief in denken en handelen, niet competitief maar complementair ingesteld. Discipline, overwicht en verantwoordelijkheidsgevoel zijn basisvereisten. Tevens is het beheersen van Papiaments een vereiste.

Vergoeding
De vergoeding is op basis van salarisschaal 7 van bezoldigingstabel RpBES, tussen $ 1960 en maximaal $ 2774.

Stuur je curriculum vitae met begeleidende brief  voor 31 maart naar info@stichtingproject.com

Job Category: Social
Job Type: Full Time
Job Location: Bonaire
Sorry! This job has expired.