‘Leiden is een echte studentenstad’ - Anouk van den Berg

Welkom in Leiden

Shonnan, kon ta? Mijn naam is Anouk van den Berg (23) en ik ben momenteel bezig met mijn vierde jaar Geneeskunde aan de Universiteit van Leiden. In deze blog vertel ik jullie graag iets over de stad waar ik woon en studeer: Leiden!

Gastblog 1 van Anouk van den Berg, januari 2021

Shonnan, Kon ta?

Ik ben op Curaçao geboren en ben voor mijn studie naar Nederland verhuisd. Voor mij was de keuze om te studeren in Leiden snel gemaakt. Mijn opa woonde in Leiden en we zochten hem regelmatig op. Leiden was voor mij dus een bekende omgeving; dat maakte het net iets minder spannend om te verhuizen.

Groningen of toch Leiden?

Wel is het zo dat veel Geneeskundestudenten met een Curaçaose achtergrond kiezen om hun studie in Groningen te doen. Dit komt omdat je in Groningen kunt regelen dat je je tweede jaar coschappen op Curaçao kunt volgen. Hierdoor heb ik ook even getwijfeld of ik niet liever naar Groningen zou willen. Uiteindelijk won Leiden het toch.

Studentenstad

Leiden telt ongeveer 125.000 inwoners, van wie er 25.000 in de leeftijdsgroep 18 t/m 26 jaar vallen. Dit is niet voor niets, er komen namelijk veel jongvolwassenen naar Leiden om te studeren. Dit heeft te maken met het feit dat je in Leiden maar liefst 64 (!) bachelor opleidingen kunt volgen. En dat zijn alleen de bachelor-opleidingen van de Universiteit!

Introweek

Door deze jaarlijkse toestroom aan nieuwe studenten heeft Leiden ook een zeer bruisend studentenleven. In het begin van het studiejaar word je daar meteen mee geconfronteerd. Dan is er de beroemde EL-CID week. Dit is de introductieweek voor alle aankomende studenten in Leiden. Hier word je gekoppeld aan een groepje waarmee je dan allemaal (deels virtuele) activiteiten gaat doen en zo de stad leert kennen. Een echte aanrader.

Studenten-verenigingen

Ook krijg je in deze introductieweek te maken met de studenten-gezelligheidsverenigingen, ook wel het corps genoemd. Zelf ben ik geen lid van een studentenvereniging. Om lid te worden van een studentenvereniging moet je meedoen aan de verplichte kennismakingstijd (KMT). De KMT is een introductieperiode waarin je met de leden van de verenigingen allemaal activiteiten moet doen om je jaargenoten beter te leren kennen. Dat, in combinatie met de feestcultuur en de verplichtingen zoals huisavonden, sprak mij niet zo aan. Wel ken ik een paar Caribische studenten die lid zijn van een studentenvereniging en hier veel baat bij hebben. Het is een groot netwerk voor het leven dat je daar opbouwt.

Kamers

Er zijn in principe vijf grote studentenverenigingen in Leiden: Minerva, Augustinus, Quintus, SSR en Catena. Deze verenigingen zijn een goede manier om snel vrienden te maken. Daarnaast heb je als lid van een vereniging ook voorrang op de kamers in verenigingshuizen. Dit is erg handig, want huisvesting in Leiden kan, zoals in vele studentensteden, een grote dolor di kabes zijn.

Dolor di kabes

Horeca & winkels

Verder staat Leiden bekend om zijn gezellige en knusse horecagelegenheden. Je hoeft niet lang te zoeken of je komt iets leuks tegen. Vooral in de straten Nieuwe Rijn en Botermarkt zijn veel leuke plekjes waar je erg lekker kunt eten, of zoals het moet in coronatijden, afhalen. Twee andere belangrijke straten in Leiden zijn de Breestraat en de Haarlemmerstraat. In deze straten vind je veel kledingwinkels, kapperszaken en meer horecagelegenheden. Daarnaast heeft Leiden twee bioscopen, drie theaters, acht musea en talloze cafés. Kortom, genoeg leuks te doen naast studeren!

Mocht je als aanstaande student vragen hebben over Geneeskunde studeren in Leiden, stuur mij dan gerust een email op: anoukvdb@outlook.com

Anouk geeft je een korte rondleiding in haar studentenstad Leiden


‘Help, hoe werkt de toelating tot Geneeskunde in Leiden?’ - Anouk van den Berg

Help, hoe werkt de toelating tot Geneeskunde in Leiden?

Shonnan, kon ta? Mijn naam is Anouk van den Berg (23) en ik ben momenteel bezig met mijn vierde jaar Geneeskunde aan de Universiteit van Leiden. In deze blog leg ik jullie uit hoe de toelating tot de studie Geneeskunde in Leiden werkt. Het is mij na twee keer proberen gelukt en mijn tips deel ik graag!

Gastblog 2 van Anouk van den Berg, januari 2021

Decentrale selectie

Dit is een selectie toets die de Universiteit Leiden gebruikt om zo hun kandidaten te selecteren voor de studie Geneeskunde. De selectie bestaat uit twee rondes. De eerste ronde is de Biomedical Admissions Test (BMAT). En de tweede ronde bestaat uit drie gesprekken. De BMAT is een Engelse toets die op zichzelf weer bestaat uit drie onderdelen. Deze onderdelen zijn als volgt.

Eerste ronde

In het eerste onderdeel van de BMAT toetsen ze je algemene vaardigheden op het gebied van probleemoplossing, argumenten begrijpen, data-analyse en het trekken van conclusies. In het tweede onderdeel toetsen ze in hoeverre je jouw middelbare schoolkennis van wiskunde, scheikunde, biologie en natuurkunde kunt toepassen. En in het derde onderdeel wordt getoetst hoe je ideeën ontwikkelt, verwerkt en schriftelijk kunt communiceren.

Tweede ronde

De tweede ronde van de selectie bestaat ook weer uit drie onderdelen. Voor het eerste onderdeel schrijf je een personal statement en licht je dit toe in een gesprek. Verder moet je een slecht nieuws gesprek voeren met een simulatiepatiënt. Dit vond ik best een lastige opgave. Je moet een patiënt slecht nieuws vertellen, bijvoorbeeld dat er (opnieuw) geopereerd moet worden of dat er een diagnose is gesteld die vervelend is voor de patiënt.

Intake met patiëntHierbij moet je empathie tonen en jezelf dus echt inleven in de patiënt. Maar tegelijkertijd moet je het gesprek ook kort houden. Dat is voor een doorgewinterde arts al lastig, laat staan voor een aanstaande Geneeskundestudent van achttien! Helaas had ik hiervoor dan ook de laagste score van alle onderdelen. En last but not least moet je in een laatste gesprek omschrijven hoe je in een probleemsituatie zou handelen.

Score berekening

Tot slot wordt er een eindscore berekend. Deze bestaat voor 70% uit de score die is behaald in ronde één en voor 30% uit de score die is behaald in ronde twee. De 315 studenten met de hoogste scores worden aangenomen.

Mijn ervaringen

Ik heb zelf twee keer meegedaan aan de decentrale selectie voor de Universiteit Leiden. De eerste keer haalde ik wel de tweede ronde maar hoorde mijn eindscore helaas niet tot de 315 hoogste. Dit was in mijn examenjaar VWO. Helaas was er toen nog niet de mogelijkheid om de decentrale selectie vanuit Curaçao te volgen. Dus ik moest twee keer overvliegen naar Nederland om de BMAT en de gesprekken van de tweede ronde bij te wonen.

Eindelijk toegelaten

De tweede keer dat ik meedeed aan de decentrale selectie woonde ik in Nederland. Ik was na mijn examenjaar verhuisd en heb toen een jaar psychologie gestudeerd. Naast de studie psychologie richtte ik mij dit jaar ook op de voorbereiding van de decentrale selectie. Een van de punten die ik had voorbereid was uiteraard het slecht nieuws gesprek. Dat heb ik geoefend met een bevriende huisarts.

Psychologie Geneeskunde

Met deze voorbereiding, zonder jetlag en zonder eindexamen stress heb ik toen de decentrale selectie behaald met een eindscore die mij rangnummer 137 gaf. Toen ik dat nieuws kreeg was ik zo blij! De studie psychologie had mij alleen maar meer doen realiseren dat ik echt Geneeskunde wilde studeren.

Mocht je als aanstaande student vragen hebben over Geneeskunde studeren in Leiden, stuur mij dan gerust een email op: anoukvdb@outlook.com

Anouk van den Berg met stethoscoop


‘Ik zet me graag in voor het Caribisch gebied’ - Amber Maxwell

Representation matters

Dit is de eerste gastblog van Amber Maxwell, beleidsondersteuner bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in Den Haag. Deze website, United Care Caribbean, is voortgekomen uit een samenwerking tussen het ministerie en WeConnect.

Ik ben Amber en ik kom uit One Happy Island, Aruba! Ik ben een Caribische young professional in Nederland die zich inzet voor de gezondheidszorg op onze eilanden. In deze blog deel ik graag mijn passie met jullie. Passie voor onderzoek, specifiek binnen de zorg.

Gastblog 1 van Amber Maxwell, Februari 2021

One happy Island, Aruba

Maastricht

Vanuit Aruba heb ik Maastricht gekozen als studiestad. Daar heb ik mijn bachelor “Biomedische Wetenschappen” gehaald en nog twee masters kort daarna: “Healthcare policy, innovation and management” en “Global Health”. Allemaal aan de Universiteit van Maastricht (UM).

Wat doe ik precies bij het Ministerie, als beleidsondersteuner?

Mijn werkterrein is breed; een aspect is dat ik onderzoek doe en op basis daarvan geef ik advies aan collega’s. Of ik werk aan een aantal vraagstukken die omgezet moeten worden in concrete acties. Dat klinkt abstract, ik geef twee voorbeelden.

E-health

Neem het thema E-health; ik onderzoek hoe de zorg op onze eilanden toegankelijker kan worden. Hoe krijg je de juiste zorg bij de patiënt? Wat is er mogelijk met teleconsulting, dus medisch consult op afstand? Dit heeft tijdens de Coronacrisis een enorme vlucht genomen in Nederland. Het zou goed zijn als dit ingevoerd wordt ook voor de reguliere zorg op de eilanden.

Seksuele gezondheid

Een tweede thema waar ik mij mee bezig houd is seksuele gezondheid. Daar hebben we allemaal mee te maken. Bij ons in de Cariben is het nog een taboe. Wij werken aan een platform dat evidence based is en dus gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Jongeren moeten op het platform terecht kunnen met vragen. Want als je ermee blijft zitten heeft dat ook gevolgen voor jouw mentale gezondheid. Met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoeken we de mogelijkheden.

“Representation matters”

Waarom vind ik het belangrijk om mij in te zetten voor het Caribisch gebied?

Ik kom zelf uit Aruba en representation matters! Onze gezichten moeten ook aan de Europese kant van de oceaan te zien zijn. Wij Caribische mensen moeten elkaar helpen. Met mijn Caribische roots ben ik gewend om flexibel te zijn, mij snel aan te passen en een nieuwe omgeving goed te begrijpen. Ik zou andere Caribische professionals zeker aanraden bij een ministerie te gaan werken. Je leert de overheid echt van binnenuit kennen en daarmee ook de relaties tussen de eilanden en Nederland. Aruba werkt weer totaal anders dan Bonaire en dan bijvoorbeeld Statia, heb ik tijdens mijn buitenlandse ervaringen geleerd.

TOP Trainee

Bonaire heb ik leren kennen als TOP Trainee. September 2018 ben ik daar gestart aan het TOP Traineeship Bonaire, een werk-leertraject van twee jaar, speciaal voor Caribische young professionals. Ik werd trainee bij het zorgverzekerings-kantoor BES (ZVK), onderdeel van het Ministerie van VWS. Mijn grootste project was om samen met mijn team, een pilot voor borstkankerscreening ontwikkelen. Daarbij moet je altijd afvragen: wat neem je over van de praktijk uit Nederland en wat werkt specifiek op de eilanden? Het RIVM zet die pilot nu om in iets structureels. Daar ben ik trots op.

Kiezen voor een studie in de zorg

Ja natuurlijk! Een website als United Care Caribbean kan je daarbij helpen; kijk wat bij jou past en wat een specifieke studie precies inhoudt. Het is lastig om je daar een voorstelling van te maken als scholier. Geneeskunde kan intimiderend zijn door de veelheid aan opleidingen. In de filmclips, blogs en verhalen op de site kun je zien: ik kan het ook. Dat is bemoedigend.

Toekomst

Tot slot wil ik meegeven: Corona is geen one time thing. Er zullen meer infectieziekten komen. Hopelijk zijn we daar in de toekomst beter op voorbereid. Het is mijn ambitie om ooit te promoveren en epidemioloog te worden. Mijn passie voor infectiezieken is evident geworden tijdens deze crisis. Dat is dan toch weer iets moois!

“Corona is geen one time thing”


‘In een bestuur voor je persoonlijke ontwikkeling’ - Sheeney Magdalena

Ik raad een bestuursjaar echt aan

Hi allemaal! Mijn naam is Sheeney Magdalena, geboren in Curaçao. Ik zit in mijn tweede jaar van de studie geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2019 ben ik naar Amsterdam verhuisd. In mijn tweede blog vertel ik jullie over mijn functie in de Studentenraad.

Gastblog 2 van Sheeney Magdalena, februari 2021

Waarom heb ik mij aangemeld voor de Studentenraad?

Na mijn eerste jaar geneeskunde had ik het erg naar mijn zin in Nederland. De studie ging goed en ik had vrienden gemaakt. Maar ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ik had dan twee keuzes: ervaring op doen in de gezondheidszorg (als helpende of hulp voor COVID zorg bijvoorbeeld) of op iets anders gaan focussen. Ik heb de keuze gemaakt om op iets anders te gaan focussen en dat was onderwijs! Waarom? Omdat ik mijn hele leven nog heb om in de gezondheidszorg te werken, maar alleen een paar jaar heb dat ik onderwijs krijg. Ik heb me aangemeld voor het bestuur van de Studentenraad.

Wat is de Studentenraad?

De Facultaire Studentenraad Geneeskunde VU (FSR) is hét medezeggenschapsorgaan opgezet door en voor geneeskundestudenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De FSR Geneeskunde is de belangenbehartiger van medische studenten. De FSR heeft rechten zoals het instemmings- en adviesrecht. Hiermee kan de FSR zowel gevraagd als ongevraagd advies geven over het onderwijsbeleid en over de begroting van de geneeskunde opleiding.

“Tijdens een bestuursjaar kun jij je op persoonlijk en professioneel vlak goed ontwikkelen”

Wat doet de FSR precies?

De FSR voert wekelijks overleggen met onder andere de programmaleiders van de bachelor en master, de decaan en de onderwijsdirecteur. Verder onderhoudt de FSR nauw contact met andere Facultaire Studentenorganisaties, maar ook met alle andere medische faculteiten in Nederland. Uiteindelijk hoopt de FSR het onderwijs te perfectioneren in samenwerking met de opleiding en de faculteit, maar natuurlijk ook met onze medestudenten!

Studenten kunnen ons altijd contacteren als zij problemen of klachten hebben over het onderwijs. Wij kunnen dit vervolgens snel communiceren naar de opleiding en een oplossing vinden. Tot slot organiseren wij evenementen voor studenten die betrekking hebben op het onderwijs.

Wat zijn de functies binnen de raad?

De FSR bestaat uit zeven leden: een voorzitter, vicevoorzitter, bachelorcoördinator, mastercoördinator, commissaris externus, commissaris alliantie & financiën en een secretaris.

“Ik ben bachelorcoördinator in de Studentenraad”

Wat is mijn functie binnen de Studentenraad?

Dit academisch jaar bekleed ik de functie van bachelorcoördinator in de Studentenraad. Als bachelorcoördinator ben ik op de hoogte van alle zaken die zich in en rondom de bachelor afspelen. Zo heb ik reguliere overleggen met het hoofd bachelor, de opleidingsdirectrice en andere studenten gremia. Verder moet ik ook grondig de Onderwijs- en Examenregeling doorspitten en accorderen. Ook heb ik leuke taken zoals congressen en symposia organiseren. Naast mijn vaste taken heb ik ook de mogelijkheid om mijn bestuursjaar zelf in te vullen. Zo heb ik de portefeuille diversiteit, & social media en ga ik naar de overleggen over het nieuwe Geneeskunde curriculum. Ik ben dus hét aanspreekpunt bij vragen of informatie over de bachelor.

“Ik heb de portefeuilles diversiteit “

Wat vind ik het leukste aan de Studentenraad?

Het leukste aan de Studentenraad is dat ik echt een kijkje achter de schermen krijg. Er gebeurt zoveel op zoveel verschillende niveaus voordat een kleine beslissing gemaakt wordt. Ik ben erg trots dat ik in het academische jaar 2020-2021 deel maakte uit van één van die niveaus.

Ik raad een bestuursjaar echt aan! Dit kan met de Studentenraad, maar ook met studieverenigingen, studentenvereniging en opleidingscommissies. Tijdens een bestuursjaar kan jij je op persoonlijk, als op professioneel vlak goed en erg veel ontwikkelen. Je ontwikkelt onder meer de kwaliteiten leiderschap, communicatie, spreken in het openbaar en plannen. Ook is het erg leuk en bouw je een nauwe band met een groep studenten. Verder staat het heel mooi op je CV en maak je zinvolle connecties voor je verdere carrière als zorgprofessional. Denk aan de gesprekken die je zal hebben met het bestuur van je faculteit/ ziekenhuis.

Lijkt dit jou leuk en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Dan heb je geluk! Rond februari-april werven de studentenraden in heel Nederland voor nieuwe leden. Aanmelden kan via de Facultaire Studentenraad van jouw studie!

Heb je vragen aan mij? Stel ze gerust, via mail: sheeneymagdalena@gmail.com.


‘Belangrijk dat onze goed opgeleide mensen terugkomen’ - Zita Jesus-Leito

“We willen graag dat onze goed opgeleide professionals terug komen”

Zita Jesus-Leito was sinds de zomer van 2020 minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) van Curaçao. Ze pleit ervoor dat in Nederland opgeleide professionals terugkeren naar de eilanden. WeConnect zocht haar op en vroeg haar ook naar het belang van deze website United Care Caribbean. Een praktische tool vindt ze, die ingezet moet worden juist in de lagere klassen van het middelbaar onderwijs: “Om de leerlingen richting te geven en ze te laten zien wat er allemaal mogelijk is.”


‘Nijmegen: city life without the chaos’ - Mandy Spaltman

Mandy Spaltman (27 jaar) komt uit Curaçao en woont in Nijmegen. Ze is neuropsycholoog en gedragswetenschapper. Mandy werkt als klinisch onderzoeker bij Philips in Eindhoven. Maak kennis met Mandy, met Nijmegen en met de studie psychologie.

Hallo beste jonge islanders. In deze eerste blog vertel ik jullie over mijn keuze om in Nijmegen te gaan wonen en om psychologie te gaan studeren, over de verschillende specialisaties binnen de psychologie en wat je daarmee kunt. Dit zal ik vooral doen aan de hand van mijn persoonlijke ervaring. Ik hoop jullie hiermee te kunnen overtuigen van hoe leuk psychologie en hoe leuk Nijmegen is.

Nijmegen: City Life Without the Chaos

Toen ik in 5VWO zat, organiseerde het Radulphus College een studiereis naar Nederland. We bezochten verschillende steden en universiteiten om zo een idee te krijgen van wat ons het meest zou aanspreken. Tijdens deze reis werd mij duidelijk dat ik niet in de Randstad wilde wonen. Nijmegen sprak mij wel meteen aan: Je hebt er alles wat je nodig hebt en er worden veel evenementen georganiseerd (zoek op YouTube bijvoorbeeld naar video’s van de jaarlijkse zomerfeesten), maar toch is het er niet zo chaotisch en druk als de meeste grote steden in het westen van het land.

Daarnaast heeft Nijmegen veel natuur: bossen, parken en zelfs een “strand”. Het is natuurlijk geen wit-zand-blauw-water Caribisch strand zoals wij gewend zijn, maar het is wel gezellig om er in de zomer te barbecueën en volleyballen met vrienden. Bovendien is het ook hier lang niet zo druk als op stranden zoals Scheveningen. Kortom: Nijmegen is awesome!

Nijmegen is awesome!

De studie Psychologie aan de Radboud Universiteit

In 2012 begon ik aan de bacheloropleiding Psychologie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. De bachelor is heel breed, want het onderwerp psychologie is heel breed en bevat veel verschillende specialisaties. Met de masteropleiding kun je specifieker en dieper op de onderwerpen die jou het meest aanspreken ingaan. Zie onderstaande tabel voor een overzicht van de masteropleidingen in Nijmegen en wat je ermee kunt.

Ik heb de master Gezondheidszorgpsychologie gedaan in combinatie met de research master behavioural science, omdat ik de klinische en wetenschappelijke kant allebei interessant vond. Tijdens mijn stage van Gezondheidszorgpsychologie heb ik me gericht op neuropsychologie. Dit is de hoek waarbij je vooral bezig bent met het uitvoeren van cognitieve tests om een beeld te krijgen van iemands sterke en zwakke kanten die kunnen helpen bij het diagnosticeren van bijvoorbeeld verstandelijke beperkingen, ADHD, autisme en dementie.

Is psychologie iets voor jou?

Persoonlijk wist ik al vroeg dat ik psychologie wilde gaan studeren. Ik vond mensen interessanter dan dieren, talen of wiskundige formules. Ik vond het interessant om te begrijpen waarom mensen doen wat ze doen en hoe bepaalde ervaringen van vroeger je kunnen vormen als je ouder bent. Zodanig zelfs dat je een psychische stoornis kunt ontwikkelen. Het kan veel voldoening geven om deze mensen dan ook nog te helpen. Dit is waarom de meeste mensen psycholoog willen worden.

Zelf kwam ik erachter dat ik vooral de oorzaak-gevolg relaties wilde begrijpen en dat ik daar het meest enthousiast van word. Omdat je met psychologie zoveel verschillende richtingen op kunt, is het voor veel mensen een passende studie zolang je ons als mens maar interessant vindt om over te leren!

Wil je meer weten over psychologie studeren of studeren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen? Stuur mij een mailtje: mandy.spaltman@hotmail.com


‘I love pharmacy’ - Nitza Hooi

“Ik wilde meteen na mijn studie terug naar Curaçao, niet pas als ik oud en verschrompeld ben! ”

De 29 jarige Nitza Hooi is bèk na kas, na Kòrsou. Ze werkt er als apotheker in de wijk Mahuma. Midden in de Coronacrisis studeerde ze af aan de Universiteit Leiden: ze rondde haar master Farmacie af. Een baan vinden op het eiland kostte haar geen enkele moeite. Januari dit jaar is ze begonnen als apotheker.

Gastblog van Nitza Hooi

Studie

Na het Radulphus College vertrok Nitza naar Nederland. Ze koos voor de bachelor Biofarmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit van Leiden. “In de opleiding Biofarmaceutische Wetenschappen leer je over de ontwikkeling van geneesmiddelen; van het ontstaan van ziekten tot het effect van geneesmiddelen op het lichaam. Tijdens de studie komen alle stappen die doorlopen worden bij de ontwikkeling van geneesmiddelen maar ook vaccins aan bod, zoals bij de Corona vaccins.” legt Nitza uit.

“Als apotheker ben je niet meer iemand die alleen maar pillen aflevert”

Farmacie

Aansluitend volgde ze een master Biomedische wetenschappen. “Dat is echt gericht op het ontstaan van ziekten, (cel)onderzoek en minder op chemie.” Al tijdens haar studie wist ze heel zeker dat ze terug wilde naar Curaçao dus ze koos om ook de premaster Farmacie te volgen om haar kansen te vergroten. Die premaster werd op de Universiteit Utrecht aangeboden. “Ik heb heel goed gebruik gemaakt van mijn OV-kaart, heen en weer reizend tussen mijn woonplaats, Den Haag, en mijn studiesteden Leiden en Utrecht.” lacht Nitza.

“I love Pharmacy “

Zwaar

Na de premaster volgde ze een master Farmacie, een hele nieuwe studie toentertijd in Leiden. Het is een pittig traject: “Je hebt over het algemeen één à twee keer per week collegedagen en voor de rest ben je in een apotheek. De opleiding is erg praktijk gericht. Studeren moet je dus doorlopend en proactief doen, het is best zwaar!” Ze keerde terug naar Curaçao om haar onderzoeksstage te doen in het St. Elisabeth Hospital en Curaçao Medical Center. Daar onderzocht ze onder meer het gebruik van antibiotica in het ziekenhuis. Afstuderen deed ze in Nederland, op 28 augustus 2020.

Serieus

Nitza benadrukt: “De bachelor en master Farmacie duren beide drie jaren, dus best lang. Je krijgt een belangrijke functie als apotheker. Je bent eindverantwoordelijk voor de geneesmiddelen die jouw apotheek aan patiënten levert. En je moet voortdurend overleggen met een arts of je meegaat met de behandeling die je samen met de arts aan de patiënten biedt. Als apotheker ben je niet meer iemand die pillen maakt en aflevert; je maakt deel uit van het team van zorgprofessionals, je bent een medehandelaar. Dat vergt een goede opleiding en wilskracht.” Ze houdt zielsveel van haar vak en wilt graag haar kennis zoveel mogelijk met anderen delen.

“Ik heb moeite met de passieve houding van sommige collega’s”

Wennen

Natuurlijk is het terugkeren naar Curaçao even wennen voor Nitza als professional, na haar studies in Nederland. Het kost veel tijd en energie zegt ze omdat er sommige basale dingen ontbreken. “Met alle respect, maar vooral oudere apothekers zijn niet gewend om door te vragen bij patiënten en artsen. Die passieve houding, daar heb ik als jonge apotheker af en moeite mee.” Ook noemt ze de Sociale Verzekeringsbank (SVB) met haar monopolie positie op het eiland. “Prijzen van de SVB en groothandels fluctueren soms per dag; de prijsverschillen die hierbij ontstaan worden vaak terecht of onterecht bij de apotheek neergelegd.”

“Curaçao kan stappen maken met digitalisering”

Digitalisering

Haar inzet voor Curaçao is duidelijk. Al mist ze Nederland ‘soms verschrikkelijk’, dit is waar ze nodig is en ze haar kennis wil inzetten. Helemaal nu tijdens de pandemie. Ze gaat fysiek naar de apotheek want niet alles is zo gedigitaliseerd als in Nederland. “We zouden daar wel stappen in kunnen zetten.” Merkt Nitza op. Ze noemt als voorbeeld veel botika’s die niet digitaal aan elkaar gekoppeld zijn. “Een hartpatiënt kan zijn maandelijkse medicijnen in Botika A halen en dan bij ons komen om Viagra halen. Dat gaat soms helemaal niet samen maar omdat de apotheker geen compleet beeld heeft van het medicatieprofiel van een patiënt, weet je als apotheker niet of het verantwoord is om de medicatie te verstrekken.”

“If it is your dream, you chase it!”

Tips

Er is voorlopig een tekort aan apothekers en ook aan apothekersassistenten (een MBO 4 opleiding). Er zijn veel opties, zegt Nitza. “Met een master Farmacie kun je naast apotheker ook consultant worden bij de overheid of bij een zorgverzekeraar, of bij een farmaceutisch bedrijf gaan werken of onderzoek doen.” Ze drukt toekomstige studenten op het hart:

‘If it is your dream, you chase it.’

Ze blijft kritisch op zichzelf en haar ontwikkeling op Curaçao: “Ik wil niet te veel in mijn comfortzone blijven. We zullen zien wat de toekomst brengt. Het kan alle kanten op. Dat is de schoonheid van dit vak.”


‘Bij Philips aan de slag met studie psychologie’ - Many Spaltman

Werken bij Philips met een studie Psychologie

Hallo allemaal. Mijn naam is Mandy (27). Ik ben opgegroeid op Curaçao en woon sinds 2012 in Nijmegen. In mijn eerste blog heb ik jullie verteld waarom ik psychologie ben gaan studeren en waarom in Nijmegen. Nu wil ik jullie laten zien dat je met de studie psychologie meer kunt doen dan het vervullen van de stereotypische rol van psycholoog. Je kunt bijvoorbeeld ook bij een bedrijf als Philips gaan werken, met jouw klinische kennis.

Gastblog 2 van Mandy Spaltman, april 2021

“Met psychologie kun je méér dan stereotype psycholoog worden”

Mijn academische achtergrond

Na de bacheloropleiding Psychologie, kiest het overgrote deel van de studenten voor een klinische masteropleiding. Ook ik heb een dergelijke opleiding gevolgd. Met zo’n master kom je meestal te werken in de geestelijke gezondheidszorg; dan diagnosticeer of behandel je dus mensen met verschillende soorten problematiek. Ik ben echter terechtgekomen bij Philips. Om te snappen hoe, is het belangrijk om te weten dat ik naast de klinische master ook een onderzoeksmaster (in Behavioral Science) heb gedaan. Zo heb ik naast kennis en vaardigheden op klinisch gebied ook geleerd hoe ik wetenschappelijk onderzoek moet uitvoeren. Deze combinatie is precies wat ik heb voor mijn huidige functie als Clinical Research Associate bij Philips.

“Werken voor een stabiel bedrijf is comfortabel ”

Waar ik werk

Philips is een groot bedrijf met veel verschillende afdelingen. Ik werk bij een venture genaamd ‘Digital Cognitive Diagnostics’. Zo’n venture kun je zien als een soort “small business” binnen het overkoepelende Philips. Digital Cognitive Diagnostics is begonnen als onderzoeksproject; traditionele en veelgebruikte neuropsychologische testen werden gedigitaliseerd. We gebruiken een iPad in plaats van papier om ze uit te voeren.

IntelliSpace Cognition

Testbatterij

Inmiddels hebben we ons medische product, genaamd ‘IntelliSpace Cognition’, gelanceerd voor voornamelijk neurologen in Amerika. Door onze neuropsychologische testbatterij uit te voeren, krijgen neurologen een rapport met daarin een gedetailleerd overzicht van de sterke en zwakke cognitieve kanten van een patiënt. Deze informatie kunnen ze vervolgens gebruiken om, samen met andere informatiebronnen, een diagnose te stellen. Op dit moment zijn we bezig met het uitbreiden van het product zodat het op steeds meer verschillende patiëntgroepen toepasbaar is.

“Ik denk na over testinstructies “

Wat ik doe

Als psycholoog en onderzoeker heb ik twee rollen. Ten eerste draag ik met mijn klinische kennis bij aan de betrouwbare en valide vertaling van de traditionele neuropsychologische testen naar die op ons digitale platform. Hiervoor denk ik bijvoorbeeld na over testinstructies en teststimuli. Dit gebeurt vooral in overleg met de product owner, het software-team en designers. Ook schrijf ik een gebruiksaanwijzing over de testen en hun uitkomstmaten in een begrijpelijke taal. Dat is belangrijk voor de gebruikers die zelf vaak geen neuropsychologische achtergrond hebben.

Ten tweede coördineer ik klinische onderzoeken. Bijvoorbeeld om normdata te verzamelen waar patiënten in de praktijk mee zullen worden vergeleken. Ik zet de studies op, verzorg ethische toestemming en ben in contact met eventuele (internationale) samenwerkingspartners. Ook overzie ik dat alle data correct en op tijd binnenkomen.

Werken bij een multinational

Philips is natuurlijk een groot, internationaal bedrijf, wat zowel voor- als nadelen heeft. Zo zijn er bij grote bedrijven vaak meer regeltjes waar je je aan moet houden in je werk en waar je dus van op de hoogte moet zijn. Dit kost wat tijd in het begin. Ook is het soms iets langer zoeken naar de informatie of de contactpersoon die je nodig hebt. Daarnaast is het mogelijk je wat klein en onzichtbaar te voelen. Zelf ervaar ik dat minder dan je zou verwachten. Mijn team bestaat maar uit ongeveer 25 mensen en staat redelijk los van het grote Philips als geheel. Dus ik heb mijn rol en plekje duidelijk weten te vinden!

Psychologie biedt zóveel meer!

Mijzelf ontwikkelen

Natuurlijk is het goed voor jouw CV om bij een groot bedrijf te werken. Mijn contract bij Philips geeft mij ook zekerheid in deze Coronatijd. Nog een voordeel; jezelf ontwikkelen is relatief makkelijk want er zijn zoveel takken waar je aan de slag kunt. Voor mij is het al met al dus een hele goede keuze geweest om bij Philips te komen werken.

Samenvattend: behalve als behandelend therapeut kun je met de studie psychologie ook aan de slag op andere vlakken. Denk aan human resources, consultancy, onderzoek of in innovatie, bij kleine of grote bedrijven.

Dus mocht jij je niet kunnen vinden in de rol van stereotype psycholoog met een patiënt op de bank, no sweat. Psychologie biedt zóveel meer!


‘Door corona voelden we ons geroepen om te helpen’ - Thaïs Tong, Gregory Helmich, Louisa Kluijver

“Iedereen zet zich optimaal in”

Drie jonge Curaçaose artsen in opleiding zijn vanuit Nederland afgereisd naar Curaçao. Thaïs Tong, Lung Jeung en Louisa Kluijver namen medio april het vliegtuig naar huis. Ze konden het niet langer aanzien. Curaçao telde op dat moment procentueel de meeste Corona besmettingen ter wereld. Het eiland stond bovenaan de beruchte lijsten. Nederland stuurde extra apparatuur en personeel naar het eiland. Met de 33 IC bedden alleen en het uitgeputte zorgpersoneel zou Curaçao het niet gaan redden. Het Curaçao Medical Center stuurde noodkreten; kom ons helpen!

Op zijn Linked-in post Lung een foto vanuit het vliegtuig: “Alle drie zijn wij opgegroeid op het eiland en voelen ons daarom geroepen om tijdens de huidige crisis te gaan helpen.” Ze bedanken hun werkgevers in Nederland; ze mogen gaan!

Thuis

In het Curaçao Medical Center worden ze fulltime ingezet in de Corona zorg. Ook Gregory Helmich is onderdeel van het spontaan opgerichte team. De student Geneeskunde was al op zijn geboorte-eiland om zijn co-schappen Dermatologie te lopen. Dat liep anders. “Ik voel me thuis bij mijn hende di tera” zegt Gregory stralend.

AMA

Het is keihard werken, maar wat geweldig om te doen. “Het is hartverwarmend dat artsen uit Nederland overkomen om hier nu te helpen.” zegt Gregory, die blij is zijn vrienden te zien. Ze kennen elkaar allemaal uit Nederland en zijn verenigd in AMA, een netwerk van zo’n 200 (bio) medici in Nederland, allen met een Caribisch Nederlandse achtergrond. Lung was de eerste voorzitter, Thaïs de tweede. Gregory is actief in de PR-commissie van het groeiende netwerk.

Ervaring

Thaïs is dankbaar bij te kunnen springen: “Ik had in het LUMC (academisch ziekenhuis Leiden) al wat ervaring opgedaan in de COVID-zorg, die kan ik nu mooi inzetten.” Ze benadrukt hoe fijn het is dat iedereen zich optimaal inspant. “De sfeer onder het personeel is heel goed.”

Trots

Louisa is trots op Curaçao: “Er is hier geen buffer zoals in Nederland. Ondanks het tekort aan personeel en capaciteit, hebben we het toch maar gered. Alles is dus mogelijk, als jij je best maar doet.”

Sirbi ku Amor staat er op een bord in het CMC. Dat geldt voor deze drie jonge artsen zeker.

“Alles is mogelijk, als jij je best maar doet”

Artsen, co-assistenten en apothekers met epidemioloog Izzy Gerstenbluth in CMC

COVID-zorg Curaçao

Het aantal COVID-patienten op Curaçao steeg behoorlijk, hierdoor kon de zorg daar het niet meer aan. Het Curaçao Medical Center (CMC) kon het niet meer aan en schortte de niet-spoedeisende operaties noodgedwongen op om mankracht en ruimte vrij te maken . Het Parool, AD en RTL-Nieuws besteedden er aandacht aan.

“Het is heftig om dit allemaal mee te maken”
“Hartverwarmend hoe iedereen meehelpt in de COVID-zorg”

Wij stellen aan je voor 3 jonge Antilliaanse artsen die hebben mee geholpen bij de COVID-zorg op Curaçao. Ze zijn alle 3 lid van Asosiashon Mediko di Antias (AMA).

Thaïs Tong

Thaïs is basisarts in het LUMC (ziekenhuis Leiden) en PhD kandidaat dus ze is bezig om te promoveren. Zij was voorzitter van AMA. Thaïs is opgeleid op WO-niveau.

“Mijn motivatie is dat ik in Curaçao ben geboren”

Gregory Helmich

Gregory is bezig met zijn laatste jaar als student Geneeskunde in Leiden. Hij was al op Curaçao co-schappen aan het lopen en werd als co-assistent op de COVID-afdeling ingezet. Het Leidse Universiteitsblad Mare interviewde Gregory over zijn ervaring.

“Ik voel mij thuis bij mijn ‘hende di tera”

Louisa Kluijver

Louisa is basisarts in het Erasmus MC in Rotterdam. Ze is lid van AMA. Ook zij kreeg toestemming van haar werkgever om naar Curaçoa af te reizen om te helpen. Louisa is bezig om te promoveren.

“Je hebt hier geen buffer”

Ook VWS & Aruba sprongen bij

Ook het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Aruba stuurden zorgprofessionals om de zorgmedewerkers van CMC te ontlasten tijdens de COVID-crisis.

Het tekort aan zorgpersoneel is niet alleen een crisis ding, maar het gevolg van de braindrain op de eilanden. Jonge net geslaagde scholieren verlaten het eiland om vooral in Nederland te gaan studeren. Met als gevolg dat ze vaak ministens 6 jaar in Nederland blijven met minimale contact met de achterblijvers.

Deze COVID-crisis laat zien hoe belangrijk die brug is tussen Nederland en Curaçao, maar ook tussen de eilanden onderling. Er is goed samen gewerkt in het koninkrijk. Toen de nood hoog was konden goed opgeleide eilandskinderen inspringen, aangevuld met andere mede-koninkrijksgenoten.

Zonder de medewerking van de werkgevers in Nederland, hadden Louisa, Thaïs en Lung niet kunnen afreizen naar Curaçao.

“Dank aan de Zorgprofessionals van onze eilanden”


‘Kom uit je studiebubbel’ - Sheeney Magdalena

“Ga uit je studie bubbel en creëer nieuwe ervaringen!”

Hi allemaal! Mijn naam is Sheeney Magdalena, geboren in Curaçao. Ik zit in mijn tweede jaar van de studie geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2019 ben ik naar Amsterdam verhuisd. In mijn derde blog vertel ik jullie over het Honours Programma aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ik volg dat zelf met veel plezier!

Wat is het Honours Programma?

Het Honours Programma zijn cursussen om naast je studie je kennis te verbreden en te verdiepen. Het programma bestaat uit 30 studiepunten die je naast de 180 studiepunten van de standaard bacheloropleiding kunt halen. Dit volg je in het Engels.

Het programma bestaat uit twee delen:

  1. Het interdisciplinaire gedeelte: Hierin volg je vakken buiten je faculteit om zo je kennis te verbreden. Als geneeskunde student volgde ik vakken aan de faculteit bèta (exacte vakken) en de faculteit business & economie.
  2. Het facultaire gedeelte: In dit gedeelte krijg je meer verdieping van de kennis tijdens je bachelor. Als geneeskunde student moest ik cursussen volgen over medical business, journalistiek schrijven en verdiepend wetenschappelijk onderzoek uitvoeren.

Hoe werkt de aanmeldprocedure voor het Honours Programma?

Om deel te nemen aan het Honours Programme heb je minimaal een 7.5 als gemiddelde nodig. Aan het einde van mijn eerste jaar voldeed ik aan de toelatingseisen en kon ik me aanmelden. Daarvoor moest ik mijn CV en een motivatiebrief sturen. Na een maand kreeg ik te horen dat ik in de 10% van de opleiding zat die aangenomen werd!!

Waarom heb ik me aangemeld?

Tijdens het tweede semester van mijn eerste jaar volgde ik een extra cursus als “voorproefje”. Dat mocht, omdat ik het eerste semester nominaal (alles in 1 keer behaald) heb afgerond met een gemiddelde boven de 7.5.

“Leer nieuwe mensen kennen, ook buiten jouw studie”

Cursus Mastering Creativity

Ik had toen het vak ‘Mastering Creativity’ gevolgd. Dit vak ging over creativiteit binnen de Nederlandse gemeenschap, maar ook over alle sectoren die daarbij behoren. Denk aan politiek, bedrijfsleven, kunst en de medische wereld. Dit vak volgde ik met een aantal studenten van verschillende studies en achtergronden. Dit vond ik heel leuk.

Gedichten

Voor het vak moesten wij een eigen eindproject maken met als thema creativiteit. Ik wilde uit mijn comfortzone stappen en besloot om gedichten te schrijven over mijn ervaringen binnen het vak, maar ook over de docenten en medestudenten. De gedichten werden heel goed ontvangen door de leraren en ik kreeg alleen maar positieve feedback. Door mijn positieve ervaring met het vak was mijn enthousiasme voor het Honours Programma compleet!

“Ik wilde uit mijn comfortzone stappen”

Wat is het leukste aan het Honours Programma?

Wat ik het leukste vind, is het feit dat je nieuwe mensen buiten je studie leert kennen. Tijdens jouw studie, ben je 24/7 met dezelfde mensen, die (meestal) dezelfde ideeën en standpunten als jij hebben. Door andere studenten te leren kennen die een andere studie volgen, andere ideeën of een andere achtergrond hebben, verbreed jij je eigen kennis veel meer dan normaal. Het leerde mij ook dat de wereld niet zo zwart-wit is, maar genuanceerd. Denk aan bijvoorbeeld hoe een situatie in een bepaald land wordt beschreven op sociale media, terwijl de eigen bewoners dat helemaal niet zo ervaren.

“Ik leerde dat de wereld niet zwart-wit is”

Verdieping

Ook het verdiepende gedeelte van het Honours Programma is super interessant. Ik heb bijvoorbeeld een cursus ‘medical business’ gevolgd, een cursus die niet standaard gegeven wordt in het normale curriculum. Zo heb ik veel andere aspecten over de zorg geleerd zoals duurzaamheid, leiderschap, kosten en wetten.

Masterclass

Ook moest ik een masterclass organiseren. Die heb ik gedaan over de zorg op de eilanden van het Nederlandse Koninkrijk. Dit vond ik heel leuk om te doen. Op deze manier kon ik de Honours studenten kennis laten maken met hoe de zorg op de eilanden georganiseerd wordt. De masterclass werd heel goed ontvangen door de studenten, maar ook door de aanwezige docenten. Het heeft ze laten denken hoe anders (en kleinschalig) de zorg op de eilanden georganiseerd is. Ik kreeg zelfs als tip om de masterclass aan de opleidingsdirectrice te laten zien, om zo meer “eilandenzorg” binnen het curriculum te implementeren.

“Meer eilanden zorg in het curriculum implementeren”

Aanrader

Ik raad het Honours Programma zeker aan! Het is een geweldige manier om je kennis te verbreden en te verdiepen. Ook leer je nieuwe mensen kennen en volg je natuurlijk hele interessante colleges (op niveau). Maar wat ik nóg meer aanraad is om zelf uit te zoeken wat je leuk en interessant vindt en om 100% daarvoor te gaan. Ga uit je studie bubbel, leer nieuwe mensen kennen en creëer nieuwe ervaringen!

“Het Honours Programma raad ik echt aan”