Over

Ziekenhuisapotheker

De afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie beschikken over de opleidingsbevoegdheid om  kandidaten op te leiden tot ziekenhuisapotheker. De opleiding tot ziekenhuisapotheker moet voor goedkeuring worden aangemeld bij de Specialisten Registratie Commissie (SRC), kamer Ziekenhuisfarmacie. De SRC toetst of de AIOS-Ziekenhuisfarmacie voldoet aan de gestelde opleidingseisen en beoordeelt het opleidingsplan. 

Studieduur

De specialisatie tot ziekenhuisapotheker duurt 4 jaar. In de tweede helft van de opleiding is plaats voor differentiatie. Dit houdt in dat verdere verdieping plaats vindt. Tevens is in het vierde jaar tijd gereserveerd voor een wetenschappelijk onderzoek.

Ziekenhuisapotheker
Ziekenhuisapotheker

Ingangseisen

Je krijgt toegang tot de opleiding tot ziekenhuisapotheker na het afronden van de master Farmacie.

Ziekenhuisapotheker Deryck vertelt over

de specialisatie

Ziekenhuisapotheker

Ervaringsdeskundige

Deryck Levens

Deryck levens

Deryck Levens werkt als ziekenhuisapotheker en Service Line chief in het Curaçao Medical Center (CMC). Hij studeerde Farmacie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Aansluitend deed hij daar zijn specialisatie ziekenhuisfarmacie. In het oude Sint Elisabeth Hospitaal (SEHOS) in Curaçao werd hij hoofd Ziekenhuisapotheek. In het nieuwe CMC zet hij die functie voort.

Blogs ziekenhuisapotheker