Over

Medische beeldvorming en radiotherapie

Bij de studie Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken komen de vakken echografie, radiologie, radiotherapie en nucleaire geneeskunde aan bod. Je leert hoe je afbeeldingen maakt en hoe je het effect van straling zo laag mogelijk houdt.

Studieduur

Deze studie duurt 4 jaar.

Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken

Ingangseisen

Het HAVO-profiel Cultuur & Maatschappij met de vakken wiskunde A of B geeft toegang. De overige 3 HAVO-profielen hebben geen extra vakkeneisen als toegangseis net als MBO 4 diploma. Voor deze studie geldt een numerus fixus aan de Hanzehogeschool Groningen.

Studiestad

Deze studie kun je volgen in Eindhoven aan Fontys Hogeschool, Groningen aan Hanzehogeschool Groningen en in Haarlem aan InHolland Hogeschool.

Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken

Beroepen die je kunt beoefenen na deze studie

Blogs van zorgprofesionals met de studie Medische beeldvorming en radiotherapie