Over ons


Deze website is bedacht en ontwikkeld door WeConnect. Dat doen we in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Den Haag). De site maakt onderdeel uit van het bredere doel van WeConnect: studiekeuzevoorlichting en het stimuleren van studiesucces.

De site is vooral handig als je nog moet beginnen aan een studie in de zorg. Dus om je te helpen oriënteren.

Partners in deze samenwerking van United Care Caribbean zijn onder meer: zorginstellingen, middelbare scholen en overheden op de eilanden.

Workshops

De eerste pilot van de workshop prof voor de klas is van start op Curaçao. In de eerste drie edities zijn de laatste 2 klassen van Havo en VWO van Radulphus en Maria Immaculata Lyceum bezocht door verschillende professionals werkzaam in de zorg.

Webinars

Ouderejaars studenten en zorgprofessionals gaven voorlichting over studiekeuze in de Zorg. We hadden sprekers gehad zoals: Zuriah, Nathifa, Kimberly, andere Kimberly, Cathalina en Jayrón!

Bekijk alle workshops en webinars.

Meer weten

Stories

De ervaringsdeskundigen van onze eilanden zijn de voorbeelden voor de (aankomende) studenten zorgstudies in Nederland.

Blijf op de hoogte van workshops, webinars en voorlichtingen