Gedragswetenschapper

Expired on: Mar 24, 2023

 

Functieomschrijving

In kader van de doorontwikkeling van de Jeugdzorg met verblijf in Caribisch Nederland en het bevorderen van de samenwerking en benadering ter ondersteuning hiervan, zijn ZJCN en Stichting Project op zoek naar een gedragswetenschapper, die in dienst komt bij Stichting Project en tevens voor 0.5 fte ingezet wordt bij het begeleid wonen voorziening (BWB) van ZJCN. Uitgaande van een maximale van 2 begeleidingsuren per jongere bij een optimale bezetting.

Stichting Project biedt een veilige opgroei-omgeving van tijdelijke aard waarbij 24 uurs begeleiding met verblijf geboden wordt aan jongeren met complexe gedragsproblemen en gedragsstoornissen (8-18 jr.) bij geval van crisis, onveilig thuisomgeving en opvoedingssituaties, met als doel terugkeer naar en stabiele- en of permanente woonverblijf.

BWB is een voorziening voor jongeren tussen de 16 en de 23 jaar die langdurig in het hulpverleningssysteem van jeugdzorg BES zitten en niet terug kunnen- of willen keren naar huis omdat de omgeving ondanks inzet van langdurig hulpverlening onveranderd blijft. De ondersteuning en begeleiding in de voorziening is o.a. gericht op het vergroten van zelfredzaamheid, zelfstandigheid, zelfverzorging, sociale- en relationele vaardigheden, functionele intellectuele vaardigheden en overige eigen aandachtspunten, zodat de jongeren na het begeleid wonen traject hun leven zelfstandig richting kunnen geven.

In de functie als gedragswetenschapper lever jij een vakmatige bijdrage aan het veilig opgroeien van jongeren door samen met de uitvoerende pedagogische medewerkers, betrokken professionals, jongeren en hun ouders/verzorgers behandeling en/of begeleidingstrajecten op te stellen en de voortgang hierop te bewaken. Op casusniveau onderhoud je contacten met de andere ketenpartners die betrokken zijn bij de jongere.

Functietaken

 • Het leveren van een vakmatige inbreng in het op- en bijstellen van begeleidings- en behandelplannen in een (multidisciplinair) team;
 • Het coachen en ondersteunen van de uitvoerende medewerkers met betrekking tot de uitvoering van de behandeling en begeleiding;
 • Het plegen van interventies wanneer hulpverleningsprocessen stagneren of dreigen te stagneren;
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van de (eventuele) toepassing van interventies, dan wel het uitvoeren van geïndiceerde interventies;
 • Het adviseren en ondersteunen van de leidinggevenden, uitvoerende medewerkers en ouders/ verzorgers met betrekking tot (bijdragen aan) de uitvoering van de behandeling en begeleiding;
 • Het geven van consult en consultatie met betrekking tot rapportages, onderzoeksvragen, vroeghulp, strafzittingen, omgangs- en bezoekregelingen.
 • Het bevorderen van de deskundigheid van interne medewerkers door het bespreken van casuïstiek en het geven van vakinhoudelijke ondersteuning en training;
 • Het leveren van bijdragen aan de beleidsontwikkeling van het hulpverleningsbeleid van de organisatie, c.q. onderdelen ervan en aan methodiekontwikkeling, innovatie en evaluatie;
 • Het signaleren van hiaten in het hulpverleningsaanbod dat door de organisatie aangeboden wordt en het formuleren van verbetervoorstellen daarin
 • Het registreren van de handelingen rondom de eigen werkzaamheden, het leggen van verslag en het opstellen van rapportages.

 Jouw competenties

 • Sociabiliteit
 • Oordeelsvorming
 • Geduldig
 • Uitdrukkingsvaardigheid (mondeling/schriftelijk)
 • Analyserend vermogen
 • Motiveren & Stimuleren
 • Inzicht
 • Nauwgezet werken bij gedragsobservaties en prognose

Functie-eisen:

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau op gebied van (Ortho) Pedagogiek en/ of (Ontwikkeling) Psychologie of gelijkwaardige opleiding met een basisaantekening psychodiagnostiek;
 • Je hebt een goede beheersing van het Nederlands en Engels in woord en geschrift, Papiamentu is een pré, of bereidheid om deze binnen een jaar te leren.
 • Je hebt ruime werkervaring als pedagoog/psycholoog bij voorkeur gecombineerd met praktische ervaring in het residentieel werken met de doelgroep. Tevens heb je kennis van gedragspatronen binnen culturele context en de sociale kaart op de eilanden. Ervaring in het werken met mensen met een licht verstandelijke beperking is een pre;
 • Je beschikt over de nodige sociale vaardigheden voor het onderhouden van contacten met jongeren en in het kader daarvan vermogen tot overtuigen, controleren en corrigeren, motiverend en stimulerend optreden ten behoeve van de te bereiken gedragsverandering;
 • Je hebt ruime relevante mondelinge en schriftelijke vaardigheden voor het (leiden van) casuïstiek besprekingen, therapeutische contacten en cliëntrapportages;
 • Je bent alert ten aanzien van signalen waarbij mogelijk sprake kan zijn van onveilige situaties voor de cliënt, zoals (seksueel) misbruik en mishandeling.
 • Je hebt een ‘hands on’ mentaliteit, je bent creatief en kunt out of the box denken.
 • Je bent flexibel, je bent bereikbaar en inzetbaar tijdens een crisis

Wat bieden wij:

 • Een marktconform salaris in functieschaal 11 van minimaal $3.179,- en maximaal $4.887,- per maand bij een werkweek van 40 uur. Inschaling op basis van kennis en ervaring;
 • Vakantiegeld uitkering; 8% van de bezoldiging;
 • Jaarlijkse bonus van $ 1000 Bruto
 • Optionele pensioenvoorziening ondergebracht bij Ennia;
 • Interne opleidingsmogelijkheden;
 • 176 vakantie uren (o.b.v. 40urige werkweek);
 • Een tijdelijke aanstelling van 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling;
 • Een verhuisregeling indien je vanuit het buitenland reageert.

Aanstellingseisen:

 • Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een medische keuring is vereist;
 • Een assessment kan onderdeel maken van de selectieprocedure;

Voor meer informatie omtrent de vacature:

Naam               : Lienne Domacassé

Telefoon          :+599 701 8482

 

Ben jij degene die zich wil inzetten voor het veilig opgroeien van jongeren met complexe problematiek en samen met de organisatie wil verder groeien, stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar info@stichtingproject.com voor 24 maart 2023.

 

 

 

Job Category: Social
Job Type: Full Time
Job Location: Bonaire
Sorry! This job has expired.